Výlet za odmenu - 13.9.2022

„Existuje láska skutku a láska srdca. Jedna je nám prikázaná, druhá sa nám dáva za odmenu.“ Toto sú slová francúzskeho teológa Bernarda z Clairvaux. Nielen ten, kto pomáha a robí dobré skutky, si zaslúži odmeny. Na našej škole sa každoročne udeľujú za výborné známky, vzornú dochádzku, nezištnú pomoc a aj za aktivity na rôznych podujatiach a úrovniach. Niekto má motiváciu mať dobré vysvedčenie len kvôli vysokej škole, niekto kvôli rodičom, iný kvôli sebe a niekomu sa jednoducho darí. Preto triedni učitelia zvolia zo svojej triedy dvoch najusilovnejších žiakov a tí nielenže sú ocenení, ale sú aj pozvaní na výlet za odmenu.

Tohtoročný výlet nám financovala naša rodičovská rada a o program sa postarala Mgr. Natália Zajacová. Výletu sa zúčastnili žiačky druhých, tretích a štvrtých ročníkov spolu s členkami školského parlamentu a výberom žiačok, ktoré neustále a nezištne radi pomáhajú pri organizovaní našich podujatí. Poďte sa teda začítať, čo sme zažili dňa 13.9. 2022.

S úsmevom na perách a s drkotajúcimi zubami sme čakali na autobus na zastávke v Turčianskych Tepliciach. Putovali sme na miesto, kde nás už čakali drevené plte. Kým dorazili rúči pltníci a pripravili plte na splav, my sme sa zahriali pohybovou hrou pod vedením našej spolužiačky, pretože ráno bolo poriadne svieže a blízka rieka i hmla chlad len znásobovali. Smiech sa ozýval celým okolitým lesom. Plavili sme sa po Váhu v dĺžke 7 kilometrov cez známe, v minulosti obávané, Margitu a Besnú smerok k obci Strečno. Naši pltníci boli odetí v ľudových krojoch ako praví junáci. Počas plavby nám porozprávali zaujímavosti o okolitom prostredí a o práci pltníkov v minulých storočiach. Niektoré žiačky si na vlastnej koži vyskúšali prácu pltníka a nezabudlo sa ani na pltnícke širáky, ktoré im padli ako uliate. Po ukončení zážitkovej plavby sme sa im poďakovali mohutným potleskom.

Naša výprava sa však neskončila. Čo by sme to boli za výletníci, keby sme boli v Strečne a nenavštívili pýchu obce - hrad Strečno? Najskôr sme si vyšľapali cestu hore schodmi a pred vstupom sme si urobili skupinovú fotku. Keď sme vošli na nádvorie hradu, milá sprievodčíčka nám odomkla bránu majestátnym hradným kľúčom a začala historický výklad. Podozvedali sme sa zaujímavé informácie o hrade a o živote v ňom. Videli sme dobové kuchynské náradie, zbrane, nádoby, obrazy, cisternu, ktorá slúžila na zber úžitkovej vody, „chladničku“, de facto hlbokú studňu bez vody, v ktorej v minulosti skladovali potraviny a prekrásny výhľad na slnkom zaliatu  rieku Váh i na okolitú prírodu nám bol odmenou. Po prehliadke hradu sme si urobili krátku prestávku na desiatu a pomaly sme ukončili náš deň v obci Strečno.

Na cestách boli s nami ako dozor Mgr. Natália Zajacová, Mgr. Tomáš Urík a americká lektorka Meredith Johnson, ktorá mala možnosť spoznať jednu časť našej krásnej krajiny. Ďakujeme im za ich ochotu a za spríjemnenie výletu, ktorý si žiačky veľmi užili. Dúfame, že nestratíte motiváciu k práci v škole a že sa opäť stretneme na podobnom výlete. Zároveň chcem povzbudiť aj ostatné žiačky, ktoré by mali záujem zúčastniť sa takéhoto podujatia v budúcnosti, aby mali v sebe dostatok síl, odhodlania a trpezlivosti a aby ďalej na sebe pracovali. V mene celého školského parlamentu vám držíme palce a tešíme sa na ďalší výletík s vami.

Paulína Vajdová, medialistka ŠP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice