S plastovými vrchnáčikmi pre dobrú vec pokračujeme!

V zbere štuplíkov stále pokračujeme! No tento rok sme sa na základe určitých udalostí rozhodli darovať  štuplíky Maximovi Tomečkovi z Námestova.  Maxim je 10-ročný  usmievavý, múdry a šikovný chlapec. Bohužiaľ, osud sa s ním zahral už v 27. týždni tehotenstva, kedy sa predčasne narodil a diagnostikovali mu detskú mozgovú obrnu. Sám nechodí, nerozpráva, ale vníma skoro všetko, čo mu chce človek povedať. Neskôr mu zistili aj Dandy Walker syndróm. Je toho naozaj veľa na jedného chlapca, na jednu rodinu, no Maxim sa nevzdáva! Tým, že budeme naďalej zbierať štuplíky, aspoň trochu finančne pomôžeme tomuto milému chlapčekovi a jeho rodine. A nie je to len o finančnej podpore, pretože tým, že osobne navštevujeme rodinu, aby sme jej odovzdali vyzbierané „bohatstvo“, prinášame k nim domov kúsok pozitívnej energie a nádeje. Dátum zberu ďalších štuplíkov vám v priebehu mesiaca oznámi ŽŠR. Zatiaľ vám ďakujeme za spoluprácu a podporu dobrej veci!

Andrea Graňáková, podpredsedníčka ŽŠR

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice