Dni nezábudiek 2019

   Už po deviatykrát sa naša škola aktívne zapojila do celoslovenskej verejnej zbierky Dni nezábudiek, ktorá je organizovaná Ligou za duševné zdravie v súvislosti so Svetovým dňom duševného zdravia ( 10.10.)  S cieľom zbierky boli žiačky školy oboznámené prostredníctvom školského rozhlasu.  Podrobnejšie informácie  o zbierke mohli získať aj z nástenky pripravenej k tejto udalosti. Ako dobrovoľníčky veľmi ochotne pracovali dievčatá zo IV. B triedy. V priestoroch školy  dňa 02.10.2019 oslovovali svojich spolužiakov a zamestnancov školy Bibiána Chreneková a Patrícia Šugárová. Podarilo sa im vyzbierať obnos vo výške 132, 40 €. Dňa 03.10.2019  sa so zásobou nezábudiek, informačnými materiálmi a pokladničkami vybrali do ulíc mesta Simona Čadová, Lucia Balážová, Zuzana Peťková a Bianka Radosová. Kúpou nezábudky občania  a návštevníci mesta  podporili aktivity Ligy za duševné zdravie vo výške 244,02 €.  Celkový výnos zbierky bol 376, 42 €. Je to najvyššia suma, aká sa nám  podarila vyzbierať odvtedy, ako sa do zbierky zapájame!

   Slovo  ďakujeme patrí nielen našim dievčatám  za úspešnú dobrovoľnícku prácu, ale všetkým, ktorí  finančne prispeli   a podporili  tak aktivity určené na pomoc ľuďom so psychickými ochoreniami!  Dni nezábudiek nám  tiež pripomenuli, že nesmieme zabúdať na svoje duševné zdravie, lebo bez neho nemáme  ani zdravie fyzické!        

kordinátor zbierky Jarmila Pavelcová                

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice