Oceňovanie sTOPa 2019

   Dňa 11. októbra 2019 sa konal nultý ročník oceňovania sTOPa 2019 v priestoroch Cikkerovej sály na Radnici mesta Banská Bystrica. Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia bola Asociácia krajských rád mládeže  (AKRAM). Poslaním ocenenia sTOPa je zviditeľniť a upozorniť verejnosť na výnimočných ľudí a subjekty, ktoré svojou prácou pomáhajú vytvárať pozitívne prostredie pre život mládeže v každom kraji Slovenska svojim aktívnym občianskym a ľudským prístupom. Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a participácie. Návrh na ocenenie môže podať iba krajská rada mládeže, ktorá môže nominovať v každej z kategórií z kraja, kde má sídlo. Z každej kategórie môže doručiť  maximálne 2 nominácie. Ocenenie sTOPa  sa udeľovalo v rámci týchto kategórií:

  1. Aktívny mládežník – 11 nominantov
  2. Aktívny občan – 9 nominantov
  3. Top starosta / primátor – 6 nominantov
  4. Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži – 6 nominovaných obcí
  5. Top projekt – 10 nominovaných
  6. Top subjekt – 10 nominovaných

   Za aktívneho mládežníka sa považuje mladý človek, ktorý sa zaujíma o veci verejné a aktívnu participáciu, je do nej zapojený, je osobnosťou regiónu alebo kraja a hodnotovým príkladom pre rovesníkov, aktívne spolupracuje s miestnou samosprávou, aktívne spolupracuje s organizáciami a inštitúciami v obci alebo meste, je inšpiráciou, čím inšpiruje a motivuje mladých ľudí, alebo svojim nadšením a zápalom pre dobro mladých ľudí pomáha vychovávať a formovať ďalšie generácie v záujme o aktívny život a participáciu v komunite či škole.

   Za aktívneho občana sa považuje osoba, ktorá aktívne pôsobí v 3. sektore, aktívne pôsobí v miestnej alebo regionálnej politike a prispieva k zlepšeniu života v komunite, inšpiruje mladých ľudí a podporuje ich aktivity.

   Rada mládeže Žilinského kraja (RMZK), s ktorou naša škola - Stredná odborná škola pedagogická v Turčianskych Tepliciach - spolupracuje už dlhé roky a zapája sa do jej mnohých aktivít, za náš kraj v kategórii Aktívny mládežník nominovala študentku našej školy Andreu Graňákovú zo 4.B a v kategórii Aktívny občan nominovala koordinátorku našej žiackej školskej rady Mgr. Natáliu Zajacovú. Obe spomínané nominantky, ktoré sa osobne zúčastnili tohto celoslovenského podujatia, boli milo zaskočené, prekvapené a vďačné RMZK za prejavenie dôvery a za ocenenie ich niekoľkoročnej práce. Ocenenie so sebou prináša pozitívnu spätnú väzbu za všetky aktivity uskutočnené či už na pôde školy, mesta alebo regiónu a zároveň je obrovským záväzkom do budúcna. Oceneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa vytrvalosti v ich úsilí a mnoho ďalších úspechov.

   Soňa Tomašáková a Natália Očkajáková, medailistky ŽŠR

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice