Putovanie IV.B k relikvii sv. Vincenta de Paul

   Myšlienka putovania relikviára s ostatkami sv. Vincenta de Paul sa zrodila v srdciach vincentínov z Mexika pri príležitosti 400. výročia zrodu vincentínskej charizmy. Kňazi – vincentíni oslovili Generálnu kúriu v Ríme s prosbou o relikviu sv. Vincenta. Sochár Marco Antonio Miranda Razo vymodeloval bustu z včelieho vosku podľa originálneho corpusu relikviára, ktorý sa nachádza v provinciálnom dome Misijnej spoločnosti sv. Vincenta v Paríži. Vlastná relikvia svätca je umiestnená v hrudi. Vincentská rodina na Slovensku, ako prvá po Mexiku, prijala relikviár sv. Vincenta dňa 26. septembra 2019 v Bratislave a ten bude putovať po našej krajine do 15. decembra 2019.

   Pani riaditeľka Ing. Katarína Hanková s otvoreným srdcom prijala pozvanie s. Belarmíny Ivančákovej, provinciálnej predstavenej Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, putovať k relikvii svätca do komunity sestier vo Vrícku. Študentky 4.B triedy pod starostlivým vedením s. Antónie (Mgr. Andrey Krškovej) a Mgr. Ľubomíry Tumovej pripravili akadémiu pod názvom Sv. Vincent – proroctvo a nádej. Toto hudobno-slovné pásmo bolo vyvrcholením nášho spoločného spoznávania života a diela sv. Vincenta de Paul. V kaplnke sestier sme sa duchovne spojili s celou školou, ktorá v tomto roku slávi 150. výročie existencie. Našou modlitbou, spevom a hovoreným slovom sme hlavne ďakovali za všetky milosti, ktoré Pán Boh udelil všetkým pedagógom a študentom počas celého obdobia činnosti našej školy. Zároveň sme predniesli aj prosby všetkých študentiek, ktoré boli predložené ako obetný dar. Akadémia bola svedectvom, ako sa dá žiť naša viera. Bola vyjadrením ochoty rozvíjať vlastné dary a talenty v Cirkvi. Bola vyjadrením snáh byť a žiť pre druhých. Bola rozhodnutím každý deň sa znovu stávať ľuďmi radosti, lásky a nádeje.

 

Sv. Vincent, prosíme o dar lásky, aby sme boli každý deň bližšie k nášmu Bohu,

k deťom, k mladým a ku každému človeku, s ktorým sa denne stretávame.

 

s. Antónia Andrea Kršková

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice