Týždenný intenzívny kurz konverzačnej angličtiny

   Týždenný intenzívny kurz konverzačnej angličtiny s Johnom Greenom motivoval naše žiačky natoľko, že spoločnými silami vytvorili pre neho báseň. Krajšie poďakovanie a rozlúčku so žiačkami John Green určite nečakal, čo myslíte? :)

 

A RHYME FOR  JOHN

 

I wanna write you a letter,

so let me start about the weather.

The weather is cool, so what now?

This whole week was just  “ wow “.

 

We came on Monday shy and scared,

now we hear English everywhere.

I love your accent by the way,

I could listen to it whole day.

 

We want to thank you for this class.

I hope you are not sick of us.

You should buy our  “ Catterfridge TM©“,

it will make us very rich.

 

We´ll have money, but until then,

we´ll dream about our beloved England

and if it´s a possibility,

we´ll invite you for a cup of tea.

 

“ Muffin Girls “ (Petra Šibíková, Natália Tichá, Katarína Kováčiková, Júlia Chládeková – II.A)

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice