Výlet? Nie! Literárna exkurzia!

   Dňa 10. 10. 2019 sme sa my, žiačky 3.A a 3.B triedy, so skutočnou radosťou (Konečne!) zúčastnili exkurzie do Slovenskej národnej knižnice a Literárneho múzea  v Martine.  V Literárnom múzeu sme si pozreli výstavu, venovanú spisovateľskej a editorskej činnosti  Jána Smreka (EMSA, Elán).  Objavili sa aj ilustrácie Mikuláša Galandu – nečakané spojenie aj s Turčianskymi Teplicami! J

   Exkurzia pokračovala na Memorandové námestie, kde sme nechápali, ako sa tam kedysi mohlo stretnúť okolo 5000 národovcov (1861). Odtiaľ sme sa svižným krokom presunuli k budove SNK. Tam nás privítala pracovníčka Slovesnej národnej knižnice  a zaujala nás prednáškou o činnosti SNK. Oboznámila nás s novými vymoženosťami požičiavania kníh. Mali sme možnosť dostať do rúk unikátne kúsky, ako napríklad maličký korán, ktorý sa dal skryť do dlane, no bol čitateľný. Neskôr nám ukázala priestory budovy SNK, napríklad študovňu Zlatú niť a i. Mohli sme si tiež zobrať knihy, ktoré mala knižnica vyčlenené ako dar pre návštevníkov. Nakoniec  sme sa niektoré rozhodli založiť si  čitateľský preukaz, veď vysoké školy čakajú.  Celá exkurzia bola súhrnom estetických dojmov, nových poznatkov   k maturitným skúškam, no hlavne pekných zážitkov – aj z počasia a z chutných koláčikov na pešej zóne.

   Monika Hrnčíková III. B

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice