Vedenie školy, úradné hodiny

 

Riaditeľka školy:

PhDr. Anna Badínová
riaditel.sosptr@vuczilina.sk

 

 

pondelok
streda

 

 

07:30 – 9:30, 14:00 – 15:00
10:00 – 12:00

 

Zástupkyne  riaditeľky školy:

PhDr. Edita Rešetárová
zastupca.sosptr@vuczilina.sk

 

 

 

 

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

 

 

 

 

07:30 – 08:30, 10:30 – 10:50, 14:00 – 14:30
07:30 – 08:30, 10:30 – 10:50, 14:00 – 14:30
07:30 – 08:30, 10:30 – 10:50, 14:00 – 14:30
07:30 – 08:30, 10:30 – 10:50, 14:00 – 14:30
07:30 – 08:30, 10:30 – 10:50

Ing. Gabriela Rafajová
zastupca2.sosptr@vuczilina.sk

   

 

Sekretariát riaditeľky školy:

Iveta Očkajová

sekretariat.sosptr@vuczilina.sk

 

 

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

 

 

07:30 – 08:00, 10:30 – 10:50, 14:30 – 15:00
07:30 – 08:00, 10:30 – 10:50, 14:30 – 15:00
07:30 – 08:00, 10:30 – 10:50, 14:30 – 15:00
07:30 – 08:00, 10:30 – 10:50, 14:30 – 15:00
07:30 – 08:00, 10:30 – 10:50, 14:00 – 14:30

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice