Rodičovské združenie trochu inak

  Tohtoročné jesenné mesiace len potvrdzujú,  že spojenie  slov krása a život je v mnohých prípadoch najvýstižnejšie. Existujú  rôzne spôsoby stvárňovania životnej  krásy – literatúra, maľba,  tanec,  hudba, spev. Všetky spomenuté druhy umenia sprevádzajú život  pedagógov a študentov Strednej odbornej školy pedagogickej v Turč. Tepliciach už od jej založenia, a tak prinášajú krásu do nášho učiteľského života. Práve o ňu sa vždy radi podelíme s rodičmi na plenárnom rodičovskom združení, to sa tento rok uskutočnilo 19. októbra.

   Prichádzajúcich rodičov, učiteľov, ale aj žiakov vítali v sále známe ľudové piesne, ktoré schuti spievali žiačky, samozrejme, s veľkou podporou našej kolegyne Ľubomíry Tumovej (Komorný orchester: 1. husle – Naďa Grešnerová, 2. husle – Lucia Grochalová, Kristína Tropeková3. husle – Jarmila Peldová, 4. husľová kontra - Eliška Tropeková). Pracovnej časti združenia predchádzal kultúrny program.  

   Otvorenie  patrilo dievčatám zo skupiny Ashár, ktorá vznikla pri SOŠP z krúžku orientálnych tancov. Tanec s vejármi zatancovali  Nela Balková a Saška Veselá (obe zo IV. C) spoločne s bývalou štvrtáčkou, autorkou choreografie  Veronikou Oboňovou.

   Tieňové divadlo študentiek IV. D pod vedením p. učiteľky Ivety Marčekovej prinieslo zas  zaujímavý pohľad na obdobie dospievania.

   Dojmy z neho umocnila kratučká próza z knihy Obíď svoj deň od dlhoročného pedagóga našej školy, spisovateľa Miroslava Bartoša, v ktorej s citom hovorí  o maturantkách,  tie prirovnáva ku kvetom jari. Jeho láskavé slová predniesla žiačka III. B  Jarka Peldová. 

   O nevšedné  momenty sa  na  „obyčajnom“ rodičovskom tiež postarali naše zboristky pod taktovkou p. učiteľky Ľubice Nechalovej. Prekvapením bol „nový člen“ zboru MUDr. Ján Zachar, ktorý sa ujal nielen korepetície, ale si s dievčatami a komorným orchestrom aj zaspieval. Prítomní si tak mohli vypočuť krásne diela, ako  napríklad  Alleluja, Pie JesuŠtyri ročné obdobia – Zima.

   Vo všetkých výkonoch (ako po iné roky) sa prejavila tvorivá práca, energia  nadšenie našich kolegov, ktorí takto vyjadrujú  lásku k svojej práci, k životu. V mene vedenia školy, kolegov, rodičov vyslovujeme úprimné ĎAKUJEME. 

   PaedDr. Slávka Sudorová


  Pozrite si fotogalériu RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE (kliknite na obrázok)

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice