Nezvyčajný deň na škole - 29.10.2019

   Utorok (29.10.2019) prebehol na našej škole naozaj nezvyčajne. Študentky sa zišli ráno pred kinom Turiec v Turčianskych Tepliciach, kde bol pre nich pripravený nový slovenský koprodukčný  film Kto je ďalší?

   Hlavnú rolu tohto filmu zohráva internet. Práve tento novodobý fenomén priviedol hlavných hrdinov až na hranicu života a smrti. Titulnú skladbu filmu  naspievala svetovo známa speváčka Demi Lovato. Pýtate sa, o čom vlastne film je? Celý dej tvoria 3 príbehy.

   Prvý príbeh rozpráva o slovenskej reperke Aless, ktorá čelila útokom kyberšikany. Tie ju priviedli až k pokusu o samovraždu. Zachránila ju hudba a spev.

   Druhý príbeh je o troch rooftopperoch – Vitaliyovi, Vadimovi a Angele, ktorí  protizákonne zdolávajú najvyššie budovy sveta. V areáli atómovej elektrárne riskujú vlastné životy nielen kvôli sláve na internete, ale aj srdcu Angely.

   A posledný tretí príbeh je o 15-ročnom dievčati menom Anita, ktorá je dotlačená do bezvýchodiskovej životnej situácie kvôli sexuálnemu vydieraniu. Celý svoj príbeh pred jeho fatálnym ukončením zverejňuje bez vyslovenia jediného slova. 

   Nedá sa slovami opísať, aké pocity sme prežívali pri pozeraní tohto filmu v prítmí kinosály. Jedno je zrejmé, a to, že v nás vyvolal celú búrku negatívnych pocitov - strach, zlosť, pobúrenie, beznádej, zúfalstvo, hrúzu... Veríme, že odkaz tohto filmu zostane v každom, kto ho zhliadol, živý a bude sa snažiť aspoň vo svojom živote nedopustiť, aby internet, sociálne siete a virtuálny priestor ovládli jeho život a že sa bude snažiť eliminovať akékoľvek prejavy kyberšikany či zneužívania.

   Po filme sa študentky spoločne so svojimi triednymi učiteľmi presunuli do školy. Žiačky prvého ročníka po rýchlej pohybovej aktivite so žiackou radou čakal projekt s vyučujúcimi psychológie. Pre zvyšok študentov si žiacka školská rada (ŽŠR) v novej telocvični pripravila rôzne tance na rozhýbanie celého tela, pre starších spolužiakov aj iné pohybové aktivity a popri tom zbierala a bodovala jesennú súťaž s názvom Šarkaniáda a tekvicová šou, ktorú vyhlásila pred mesiacom. Úlohou tried bolo vyrobiť si vlastného šarkana a tekvicu z netradičných pomôcok. Zapojili sa tieto triedy: 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.C, 4.A a 4.B. Nižšie je uvedená tabuľka, kde si môžete pozrieť, koľko bodov dostali za svoje výtvory jednotlivé triedy. Ďakujeme všetkým zúčastneným za skvelú atmosféru pri aktivitách v telocvični, za zapojenie sa do súťaže a za výrobu naozaj originálnych šarkanov a tekvíc, ktoré nám chvíľu budú zdobiť interiér školy. Dúfame, že budete aktívni aj v ďalších súťažiach a akciách organizovaných ŽŠR.

     Ďakujeme za príjemný deň strávený v škole i mimo nej!

     Soňa Tomašáková, medialistka

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice