Na hodine výtvarnej výchovy

   Na hodinách výtvarnej výchovy pracujeme s rôznymi technikami. Teraz to bola grafika. Okrem spracovanie matrice s linolea vyrývaním sme ju otláčali. Bola to fuška. Ešteže sa toho ujala Anetka Chobotová a zvládla to dobre. Pri tlačiarenskom lise sme netrpezlivo očakávali výsledok. Bol to moment prekvapenia... á podarilo sa!

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice