Školské kolo olympiády v anglickom jazyku - 8. 11. 2019

   Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D – ktorá je určená pre stredné odborné školy, obchodné a hotelové akadémie - sa uskutočnilo v piatok 8.novembra 2019. Súťaže sa zúčastnilo 13 študentiek 3. a 4. ročníka. Súťaž pozostávala z dvoch častí – písomnej a ústnej. V písomnej časti sa museli študentky popasovať s počúvaním s porozumením, prácou s neznámym textom a gramaticko-lexikálnym testom. Po krátkej prestávke nasledovala ústna časť pozostávajúca zo situačnej úlohy a obrázkov, na ktoré mali študentky vymyslieť svoj príbeh, alebo ich opísať a vyjadriť k nim svoj postoj. Po celodennej koncentrácii a práci výlučne v anglickom jazyku a spočítaní bodov za písomnú a ústnu časť víťazné pozície obsadili nasledovné študentky:

1. miesto: Natália Pinterová, 4.A

2. miesto: Margaréta Brišáková, 4.B

3. miesto: Mária Paliderová, 4.B

   Víťazkám srdečne blahoželáme a prvej, ktorá postupuje do okresného kola, držíme palce v ďalšej súťaži. Ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť, za vytvorenie príjemnej atmosféry a všetkým prajeme veľa úspechov v škole.

Mgr. Natália Zajacová a tím CUJ

 

   

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice