Mikuláš v MŠ v Horných Rakovciach - 6.12.2023

  Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary…

a že to tak naozaj je, sa presvedčili deti v materskej škole v Horných Rakovciach. V stredu 6.12.2023 si dievčatá z 3.A pripravili Mikulášsky program pod vedením pani učiteľky Tumovej a Shabetia. Deti si užívali vystúpenie a s nadšením čakali na Mikuláša a jeho balíčky. V triede zazneli známe Vianočné a Mikulášske piesne doplnené hrou na klavír, na husle, flaute a gitare. Na záver programu si deti užili Mikulášsku diskotéku.

  Júlia Marčeková 3.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice