Teambuilding prvákov

  Počas minulého týždňa sa na našej škole uskutočnil teambuilding prvákov. Celý deň sa viedol v pozitívnej nálade. Hneď z rána sme si zahrali pohybové hry na prebratie, ktoré sa zdali zo začiatku jednoduché, no opak bol pravdou. Keď nám povedali, že nasledujúca aktivita sa bude týkať spoznávania sa, tak sme nechápali ako sa po troch mesiacoch môžeme ešte viac spoznať. No všetci sme boli prekvapení z toho, koľko vecí o sebe ešte nevieme. Napríklad to, že v núdzovej situácií sa vieme celá trieda spojiť a spolupracovať, tak aby sme dosiahli skvelý výsledok, ktorý sme následne dosiahli v ,,60-minútovke­­“. V tejto aktivite sme mali 60 minút na splnenie šestnástich úloh. Zo začiatku sme si mysleli, že nemáme šancu splniť úlohy typu: ,,urobte 900 drepov za triedu“ alebo ,,zarecitujte naspamäť Marínu“. No zvládli sme to ľavou zadnou.

  Ku koncu sme si vyskúšali, aké je to rozbehnúť si vlastný biznis a vytvoriť reklamu, ktorá zaujme každého zákazníka. Tento deň sme si všetci veľmi užili a mali možnosť sa trochu odreagovať od školy. Takúto skúsenosť hodnotíme pozitívne a tešíme sa na ďalšie podobné podujatia.

    Elizabeth Behan 1.B

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice