Vďačnosti a uznania nikdy nie je dosť

 

 

 

 

 

 

 

 

  Okolo nás žije mnoho ľudí, ktorým by bolo vhodné vyjadriť vďačnosť, uznanie a pozornosť. Nemusia robiť obrovské zmeny, no snažia sa drobnými krokmi robiť svet krajším, milším a ľudskejším. Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2023 je priestor, kde práve týmto ľuďom svoju pozornosť, vďačnosť a úctu môže vyjadriť skupina obyvateľov, či organizácia zo Žilinského kraja.

  Dňa 7.12.2023 sme sa vybrali na podujatie, ktoré je venované dobrosrdečným a aktívnym ľuďom a organizáciám. Viac ako 120 účastníkov z celého kraja sa stretlo v Martine na Oceňovaní aktívneho občianstva a ľudskosti 2023 pod záštitou županky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

  Oceňovanie sa odohrávalo v penzióne Čierna pani v Martine v decentne vyzdobenej sále, ktorá bola plná pozitívne naladených ľudí. Podujatie začalo vystúpením folklórnej skupiny Oprášené krpce, ktorá všetkým nominovaným a hosťom dodala energiu. Postupne sa vyhlasovali kategórie a z nominovaných sa stávali ocenení. Kategórie boli nasledovné: Top mládežník, TOP občan, TOP zástupca samosprávy, TOP organizácia a TOP čin ľudskosti. Vo všetkých kategóriách bolo vyhlásené aj špeciálne ocenenie.

  Ja, Alžbeta Mészárošová, a Nikola Sekáčová sme však prišli len kvôli jednej osobe, a to Anete Duchoňovej, žiačke 4.B triedy, ktorá bola nominovaná na TOP mládežníka za rok 2023. Anetka si toto ocenenie naozaj zaslúžila nie len kvôli jej dlhoročnej aktívnej účasti v školskom parlamente, ale aj  kvôli tomu, že je poctivou, svedomitou žiačkou, skromnou, činorodou osôbkou, úprimnou kamarátkou, ktorá vždy podá pomocnú ruku, podporí a motivuje. Okrem toho intenzívne prispieva k tvorbe nášho školského časopisu, ktorý dopĺňa svojimi pútavými článkami a zároveň je aj jeho spoluzakladateľkou. Taktiež nesmiem zabudnúť na jej príjemný hlas, ktorý môžete počuť pri rôznych podujatiach, ktoré moderuje. Ak Anetku ešte nepoznáte, môžem vám povedať, že je veľmi cieľavedomá, spoľahlivá, miluje čítanie (prečítala už celé police knižníc a napísala mnoho recenzií) a naučila sa vystupovať zo svojej komfortnej zóny, čo bola práve pre ňu ako introvertku ťažká výzva. Sme na ňu veľmi hrdí a určite ju budeme podporovať aj v jej ďalších školských i mimoškolských aktivitách. Na záver by som jej chcela venovať poďakovanie za jej pomoc, obetavosť a za to, že nám ide všetkým príkladom. Ešte raz gratulujeme k oceneniu.

  Alžbeta Mészárošová

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice