Mikuláš zavítal aj do školskej knižnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dňa 13.12. 2023 zavítali do školskej knižnice deti z MŠ Školská pod vedením svojej pani učiteľky Elenky Kubíkovej. Dozvedel sa o tom Mikuláš (Janka Králiková z II.B) a prišiel aj so svojou družinou (Miška Zaťková z II.B, Kristínka Gaššová z I.D, Tatiana Fáblová zo IV.D). Spoločne si všetci zatancovali a nakoniec rozdali deťom sladkú odmenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice