Zrodenie Mládežníckeho parlamentu v Žilinskom kraji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vo štvrtok 14. decembra 2023 sa štyri členky nášho parlamentu, Alexandra Marčičiaková, Natália Ďaďová, Klaudia Elizabeth Kevešová a Elizabeth Behan, zúčastnili na úvodnom stretnutí k nastaveniu Mládežníckeho parlamentu v Žilinskom kraji na SOŠ elektrotechnickej, ktorá na tento účel poskytla svoju aulu. Po oboznámení s programom stretnutia a krátkom úvode pani Gajdárovej, v ktorom predstavila hostí i vedúcu odboru školstva pani Abrmanovú, prišiel poslanec za VÚC i mesto Žilina, pán Denis Cáder, ktorý nám porozprával o jeho predchádzajúcom pôsobení v mestskom i krajskom mládežníckom parlamente, o úspešných podujatiach, ktoré sa mu s priateľmi podarilo uskutočniť a o tom, ako ho táto skúsenosť inšpirovala pre súčasné povolanie.

  Po jeho výstupe sa nám predstavili niektoré mládežnícke organizácie pôsobiace v ZA kraji či s celoslovenskou pôsobnosťou, ako napríklad RMŽK, Sytev, Aliancia stredoškolákov a Mládežnícka organizácia mesta Žilina. Následne sme si s pani Gajdárovou prešli Deklaráciu a navrhovaný štatút mládežníckeho parlamentu. Medzitým sme sa rozdelili do skupín podľa regiónov, v ktorých sme sa snažili vyjadriť svoje názory k tvorbe mládežníckeho parlamentu a pripomienky či návrhy k jeho štatútu. Po krátkej dvadsaťminútovej diskusii v skupinách si každý región zvolil hovorcu, ktorý odprezentoval návrhy za svoj región. Organizátori operatívne reagovali na naše podnety a niektoré si zapísali, pretože sa im potrebujú venovať detailnejšie, respektíve prediskutovať s inými orgánmi VÚC.

  Záver tohto stretnutia ukončila pani Gajdárová dôležitými informáciami k ďalším stretnutiam, ktoré sme si dohodli na február a poprosila nás, aby sme si spravili spoločnú fotku. Po ukončení stretnutia sme si šli sadnúť do kaviarne s pani koordinátorkou Mgr. Zajacovou, kde sme prekonzultovali udalosti tohto stretnutia.

   Elizabeth Behan, medialistka školského parlamentu

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice