Študentská kvapka krvi

   Dňa 14.11.2019   sa na našej škole  uskutočnila  študentská kvapka krviDarovania krvi sa zúčastnili  študenti 3. a 4. ročníkov, ktorý dosiahli vek 18 rokov a spĺňali zdravotné kritéria.  Odberu krvi sa zúčastnilo 34 darcov, z ktorých bolo 25 prvodarcov.   Tejto akcie sa zúčastnilo: 24  štvrtákov, 3 tretiačky, 4 pedagogickí zamestnanci a 3 obyvatelia Turčianskych Teplíc.  Najviac darcov bolo zo 4. B a 4. D triedy – po 10, resp. 9  žiakov. Odber uskutočnila pojazdná hematologicko – transfúzna stanica Martin. Počas odberu sa nevyskytli žiadne závažné problémy. 

   Všetkým darcom ďakujem a verím, že sa s nimi, ale aj s novými darcami stretneme pri opätovnom darovaní krvi.

   RNDr. Marieta Pišková

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice