Darček pre učiteľov na Vianoce – postup do krajského kola olympiády zo SJL - 14.12.2023

    Deň 14. december 2023 bol dôležitý pre naše študentky, ktoré si chceli overiť svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. 

   Šikovné dievčatá sa pustili do plnenia troch disciplín:

1. centrálny online text,

2. transformácia textu,

Kategória A (3. a 4. ročník)  Pretvorte krátku  umelecky viazanú reč (báseň od CH. Baudelaira)  na krátke umelecké rozprávanie (umelecky neviazanú reč – prózu) – využite svoju kreativitu, fantáziu.

Kategória B (1. a 2. ročník)  Pretvorte krátky článok s e-novín na krátke umelecké rozprávanie – využite svoju kreativitu, fantáziu.

3. Improvizácia na danú tému (rečnícke schopnosti, prozodické vlastnosti jazyka – príprava 5 min) -  spoločná téma pre obidve kategórie: Otvoriť, uviesť krst knihy súčasného slovenského autora/autorky podľa vlastného výberu (dĺžka príhovoru najviac 2 minúty).

 

Dievčatá nesklamali a do krajského kola postupujú:

Lucia Bihariová, II. C – kategória B,

Tereza Puškárová, IV. B – kategória A.

   Na 2. mieste sa v kategórii B umiestila Simona Kunová, I. C a 3. získala Adela Ostrochovská z I. C,

   V A kategórii sa darilo Margaréte Zigovej z III. C – 2. miesto Anete Duchoňovej zo  IV. B – 3. miesto.

 

   Víťazkám zo srdca blahoželáme!

   Kabinet SJL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice