DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 2.2.2024

  Dňa 2.2.2024 sme otvorili brány školy pre všetkých uchádzačov, ktorí majú záujem o získanie miestenky na vzdelávanie na našej škole v odbore učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo. Učitelia a žiačky pripravili pre záujemcov, ich rodičov a rodinných príslušníkov Deň otvorených dverí, plný zaujímavých aktivít.
  Všetci prítomní uchádzači mali možnosť navštíviť prezentácie predmetov, z ktorých budú preverované ich schopnosti na talentovej prijímacej skúške (jazykové/hudobné/výtvarné/pohybové schopnosti). Taktiež mali  príležitosť oboznámiť sa  s obsahovou náplňou niektorých ďalších predmetov - odborná prax, tvorivá dramatika, anglický jazyk a tiež sa im predstavil Školský parlament so svojou činnosťou. Záujemcovia mali počas dňa otvorených dverí možnosť overiť si aj svoje schopnosti a zručnosti potrebné na úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky.
   Veríme, že záujem o štúdium na našej škole bude neustále narastať a my sa budeme snažiť o to, aby si 150-ročná tradícia učiteľského vzdelávania v Turčianskych Tepliciach udržala svoju prestíž a kvalitu.
  Všetkým zúčastneným ďakujeme za to, že využili možnosť oboznámiť sa s našou školou a podmienkami štúdia na nej a uchádzačom prajeme veľa úspechov na talentových prijímacích skúškach dňa 29. - 30. apríla 2024.

Pozrite si aj videa:

Hudobné schopnosti:
  Krátky zostrih

Pohybové schopnosti: (uvádzame zostavy pre inšpiráciu)
  Krátky zostrih
  Zostava1
  Zostava2

  Zostava3

Anglický jazyk:
  Pesnička

 

   

   Pozrite si galériu fotografii zo DŇA OTVORENÝCH DVERÍ 

   (klikom na obrázok)

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice