Biela pastelka

   Dňa 20.9.2019 sa uskutočnila verejná zbierka Biela pastelka, ktorú organizovala Únia nevidiacich a  slabozrakých Slovenska. Úlohou verejnej zbierky je finančne pomôcť nevidiacim vrátiť sa do života ( výcvik vodiacich psov, naučiť nevidiacich žiť bez zraku ), peniaze zo zbierky sa neposkytujú na pomôcky pre nevidiacich.

Podľa pokynov organizátora sme vytvorili 3 stanovištia. Na každom stanovišti boli 2 dobrovoľníci, ktorí boli riadne označení identifikačnými znakmi, ktoré požadoval organizátor (identifikačné tričká, pokladnička a maketa pastelky).

   Úlohou dobrovoľníkov bolo informovať verejnosť o dôvode zbierky, rozdávať  biele pastelky a letáčiky, ktoré poskytol organizátor. Dobrovoľníčky sa pohybovali v uliciach Turčianskych Teplíc.  Celková vyzbieraná suma bola 273, 09 €. 

   RNDr. Marieta Pišková

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice