Návšteva z ďalekej Indie - 31.1.2024

  V kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach, nás svojou návštevou poctila pani veľvyslankyňa Indie. Našu školu reprezentovali tri druhácke triedy a okrem nás sedeli v hľadisku študenti gymnázia a žiaci ZŠ. Atmosféra bola uvoľnená a po pár základných informáciách o krajine, nasledovali odpovede na otázky nás, mladých ľudí. Pýtali sme sa najmä na školstvo alebo spoluprácu so Slovenskom. Odpovedala pozitívne, spolupráca týchto dvoch štátov je kladná už len z toho dôvodu, že medzi nami nie sú žiadne spory. Taktiež nás, aj vzhľadom k našej veľkosti, berú ako partnera a samostatnú demokratickú krajinu, od ktorej sa aj obyvatelia Indie môžu niečo nové priučiť. Samotná India je však veľmi vyspelý štát a čo sa týka ekonomiky, je na piatom mieste svetového rebríčka.Taktiež sú zaujímavé priemerné výsledky veku obyvateľstva, a to 29 rokov, z čoho sa dá usúdiť, že patrí k jedným z najmladších krajín sveta. Dozvedeli sme sa mnohé informácie, ktoré sme si vypočuli v angličtine a neskôr v preklade od pilota, ktorý nám porozprával aj svoj život v oblakoch práve nad Indiou.

Ďakujeme za možnosť stretnutia sa s Jej excelenciou!

  Lucia Bihariová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice