Doma-všade-dobre- najlepšie

       Po náročnom dni v škole 1. februára, počas ktorého prebiehal projekt Spoznaj svoju Európu, ktorý vymyslel a zrealizoval náš školský parlament, sme sa my, jeho členovia, rozhodli trochu uvoľniť pri veľmi príjemnom predstavení DOMA-VŠADE-DOBRE-NAJLEPŠIE. Tento úctyhodný kúsok sa podarilo odohrať hercom zo Slovenského komorného divadla v Martine. 

       Ide o martinský autorský debut režiséra Mariána Amslera, ktorý sa prvý raz predstavil aj ako autor textu inscenácie. Príbeh sa skladá z niekoľkých navzájom sa prelínajúcich a dopĺňajúcich dejových línií, ktoré dokázali divákov zaujať už od samého začiatku. Diváci mohli počas predstavenia zažiť spŕšku emócií, od tých najpozitívnejších, smiešnych, groteskných až po tie negatívne, smutné a tragické. Celý príbeh je veľmi komplikovaný, nakoľko autor predstavuje postavy rôznych ľudí odlišných vekových kategórií v ich konkrétnej životnej situácii, s ich postojmi, vnímaním samých seba i rýchleho súčasného sveta. Autor nám neprináša riešenie, nehodnotí, čo je správne a čo nesprávne. Necháva to na nás. Len reflektuje mnohé fenomény dnešnej doby a životného štýlu ľudí. Niektoré scény sa dali ťažko pochopiť na prvý raz, no každá z nich niesla svoj odkaz. Najviac chcem za seba oceniť moment, kedy sa všetky dejové línie spojili do jednej a herci začali priamo hovoriť na režiséra.

      Osobne som si predstavenie veľmi užil a úprimne si prajem, aby ste tú úchvatnú atmosféru mohli zažiť na vlastnej koži. A prečo vlastne nie? Spravte si trochu voľného času a bežte si vychutnať trochu tej zábavy s vašimi blízkymi. 

        Jozef Hodas, medialista ŠP

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice