Fašiangy v MŠ Horné Rakovce

V materskej škole sa každoročne očakáva významná udalosť - karneval! Je to jeden z tých dní, kedy sa deti a pani učiteľky spoločne zahrajú, zatancujú a obliekajú do farebných a zábavných kostýmov. Karneval, ktorý si dievčatá z 3.A pripravili v materskej škole na Horných Rakovciach bolo to viac ako len podujatie, bola to príležitosť na radosť a spoločnú zábavu. Pripravili sme si krásny program pod vedením pani profesoriek Hufkovej a Kamonovej, ktorý obsahoval aj edukačnú časť, ktorá bola o fašiangoch a ich zvykoch. Neskôr sa s deťmi zahrali rôzne hry a na koniec mala každá trieda svoju fašiangovú zábavu. 

Júlia Marčeková 3.A

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice