Voľby do ŽŠR - 11.-12.2019

   A už je to tu! Nastal čas, kedy sa členovia Žiackej školskej rady dostali do posledného ročníka svojho štúdia, čo pre nich znamená, že ich funkčné obdobie sa blíži ku koncu a nahradia ich nové tváre, nové študentky, ktoré majú záujem pracovať v tomto tíme a prinášať niečo nové pre študentov školy. A práve preto, sa na našej škole uskutočnili voľby do Žiackej školskej rady v dňoch 11.11.2019 (pre študentov 1.-2.ročníkov) a 12.11.2019 (pre študentov 3.-4.ročníkov.), ktorým predchádzala zaujímavá a napätá predvolebná kampaň kandidátov na posty do rady. Voľby prebiehali v knižnici školy tajným hlasovaním všetkých prítomných študentov školy. V knižnici bolo umiestnených 10 hlasovacích miest, kde žiaci volili nových členov. Po ukončení volieb sa členovia ŽŠR presunuli do malej zasadačky spolu s volebnou komisiou (predsedovia a podpredsedovia tried), kde otvorili urny a spolu spočítavali hlasovacie lístky. Počet platných hlasovacích lístkov bol 1248 a naopak, počet neplatných hlasovacích lístkov bol 6. Následne ich členovia spolu s komisiou rozdelili podľa jednotlivých postov a spočítali, koľko hlasov získali kandidujúci na jednotlivé posty. Tento rok sme však štruktúru Žiackej školskej rady trochu pozmenili, a to tak, že sme prijímali 4 medialistky a fotografa. Po tajnom hlasovaní v celoškolských voľbách sa ešte konal konkurz na všetky posty v ŽŠR okrem postu finančníčky, a to 18.11.2019, na ktorom sa definitívne rozhodlo, kto bude pôsobiť v novom tíme Žiackej školskej rady.   

 

 

Kandidátky na post predsedu, podpredsedu a zástupcu za 1.-2.ročník ŽŠR:

 • Daniela Dobšinská, 1.A získala 90 hlasov,

 • Nikola Firicová, 2.B získala 103 hlasov

 • Zuzana Rohoňová, 1.C získala 97 hlasov.

 • Zuzana Turanová, 1.A získala 77 hlasov.

 • Frederika Smolková, 1.A získala 93 hlasov.

 • Patrícia Fidesová, 1.B získala 158 hlasov.

 • Magdaléna Franková, 1.C získala 65 hlasov.

 • Lucia Samcová, 2.A získala 107 hlasov

Po spočítaní všetkých hlasov a absolvovaní konkurzu víťazkami sa stali :

 • Lucia Samcová 2.A – predseda     
 • Patrícia Fidesová 1.B – podpredseda  
 • Zuzana Rohoňová 1.C– zástupca 1.-2. ročníka

 

Kandidátky na post finančníka ŽŠR:

 • Viktória Capandová, 2.D s počtom hlasov 99
 • Bianka Kohútová, 1.B s počtom hlasov 118
 • Anastázia Mária Olšovská, 1.A s počtom hlasov 65

Novou finančníčkou Žiackej školskej rady sa stala Bianka Kohútová I.B

 

Kandidátky na post technika ŽŠR

 • Eva Zahatlanová, 1.B s počtom hlasov 102
 • Karin Mincová, 1.A s počtom hlasov 164

Techničkou Žiackej školskej rady sa stala Eva Zahatlanová 1.B, ktorá získala 102 hlasov

 


Kandidátky na post medailistiek ŽŠR:

 • Miroslava Jankolová, 2.D s počtom hlasov 171
 • Kristína Kazárová, 2.D s počtom hlasov 170
 • Alexandra Turoňová, 1.B s počtom hlasov 175
 • Nina Koňarčíková, 1.B s počtom hlasov 128
 • Barbara Štepunková, 1.B s počtom hlasov 151
 • Lucia Zatloukalová,  1.B s počtom hlasov 118
 • Lucia Benková, 1.A s počtom hlasov 175

Víťazkami a zároveň novými medialistkami po konkurze sa stali dievčatá: Miroslava Jankolová 2.D, Kristína Kazárová 2.D , Alexandra Turoňová 1.B a Barbara Štepunková 1.B.

 

Kandidátky na post fotografa ŽŠR:

 • Emília Anna Kováčiková, 1.B získala 85 hlasov
 • Natália Privarčáková, 2.B získala 196 hlasov

Novou fotografkou ŽŠR sa stala Natália Privarčáková 2.B, ktorá taktiež prešla konkurzom.
    

   Všetkým zúčastneným sa chceme poďakovať, volebnej komisii za zodpovednú prácu a pomoc a novým zvoleným dievčatám držíme palce, aby sa im v rade darilo, aby získali nové skúsenosti, spoločné zážitky a aby boli taký skvelý kolektív ako stará rada. Veľa šťastia.    

   Medialistka Soňa Tomašáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice