Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - 28.11.2019

   Dňa 28. 11. 2019 sa v našej škole konala olympiáda zo SJL. Študenti boli rozdelení do dvoch kategórií: B- kategória – 1., 2. ročník, A- kategória – 3., 4. ročník. Olympiáda pozostávala z dvoch častí: písomnej a ústnej.
   V písomných úlohách bol test,  zostavený na spôsob externých maturitných skúšok: krátky literárny úryvok, ktorý mali žiaci rozanalyzovať zo všetkých jazykových rovín. Ďalšou písomnou úlohou bola transformácia textu –  v obidvoch kategóriách mali krátke príslovia  inšpirovať žiakov  k napísaniu krátkeho poučného príbehu zo života ľudí .

   Ústna časť pre všetky  študentky  znela: Vytvor krátky diskusný príspevok na tému: Odporučili  by ste/neodporučili by ste film „Kto bude ďalší“ študentom  SŠ, príp. ZŠ? (kategória A);  Kedy nebudú žiaci na písomkách podvádzať? (kategória B).  

   Knižné  poukážky  zakúpila Rada rodičov SOŠ P, víťazky si ich prevzali od pani riaditeľky Ing. Kataríny Hankovej.

   Za pekné diplomy a technickú pomoc patrí vďaka p. učiteľke  G. Rafajovej.
 

 

Výsledky olympiády:

 

 Kategória A:

           1. Margaréta Brišáková  (IV. B  – postup do krajského kola)
           2. Katarína Bútorová  (IV.C)

           3. Miroslava Hudeczková (III.B)


Kategória B:
            1. Dáša Vrabčeková (I.B – postup do krajského kola)
            2. Simona Hubená (I. C)
            3. Gabriela Števková  (II.C)

 

 

    Víťazkám srdečne blahoželáme!                                   

    Kabinet  SJL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice