Konferencia HIV/AIDS v Žiline - 27.11.2019

   AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

   Dňa 27.11.2019 sa niektorí starí a noví členovia Žiackej školskej rady zúčastnili celoslovenskej konferencie AIDS na Mestskom úrade v Žiline. Bol to už 13. ročník Svetového dňa proti AIDS a HIV, ktorého sa zúčastnilo viacero stredných, základných a špeciálnych základných škôl z celého Slovenska. Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS, ktoré navrhli umelci v USA v 1981. Sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. Pred vstupom do veľkej zasadačky ich dostal každý.

   Na úplnom začiatku sme si vypočuli skladbu od J.S.Bacha, ktorú zahral na husliach absolvent gymnázia a úvodné slovo mali študentky Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline, ktoré privítali všetkých prítomných, vzácnych hostí, odborníkov a oboznámili nás s programom konferencie.

    Po vyzvaní ako prvý predniesol príhovor s poďakovaním zástupca primátora mesta Žilina Mgr. Vladimír Randa. Potom pokračoval príhovor za ministerstvo školstva, za sekciu Rozvojové projekty zdravia a bezpečnosti v školách Mgr. Tomáš Vanko. Za Martinskú fakultnú nemocnicu pani Henrieta Hudečková adresovala publiku pár slov, týkajúcich sa problematiky konferencie. Za VÚC, odbor školstva v Žiline, Mgr. Janka Černická tiež prispela svojou troškou k aktuálnej téme.

   V ďalšej časti veľmi zaujímavou prezentáciou pokračoval doktor Jozef Šuvada, ktorý nám povedal najnovšie aktuality o ochorení AIDS vo svete a hlavne v Afrike a Ázii. Vyzval nás, aby sme sa nebáli pomáhať, všetko sa to môže stať aj nám, či niekomu nám blízkemu, ani nevieme ako! Pán doktor nám v prezentácii ukázal aj reálne fotky ľudí a pacientov, s ktorými pracuje. Skvelá správa je, že postupne menej ľudí zomiera na toto ochorenie, vďaka výskumu, novým liekom a dobrej starostlivosti i zodpovednému prístupu oboch strán.

   Po pánovi doktorovi nás veľmi potešila a svojim entuziazmom naplnila sestra Františka, ktorá sa práve v tom čase nachádzala na Slovensku a mohla nám veľmi reálne priblížiť situáciu v Afrike, nakoľko už 21 rokov pracuje v misii sv. Jána v Ugande. Jej slová po príchode na Slovensko boli: „Chýba vám africký entuziazmus, usmievajte sa, ste veľmi bledí a smutní!“. Sestra Františka, po dlhom a pútavom rozprávaní, zaujímavých zážitkoch z misie, veselých i smutných príbehoch, nám na konci zatancovala a zaspievala jeden africký tanec.

   Konferencia bola ako každoročne ukončená vyhodnotením výtvarnej a športovej súťaže. Čas na konferencii prešiel rýchlo a bol to efektívne využitý čas, naučili a dozvedeli sme sa toho veľmi veľa. Už teraz sa tešíme na 14. ročník tejto kampane.

                                                          Aktuálny problém ?
                                                         Individuálny problém?
                                                          D Dlhodobý problém?
                                                        Spoločenský problém?

   Natália Očkajáková, medialistka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice