Mikuláš na škole - 9.12.2019

   Šiesty december je deň, kedy sa deti ale aj dospelí tešia na postaršieho bradatého pána s veľkým bruchom v červenom plášti, v červenej čiapke a s obrovským vrecom plným dobrôt pre poslušné deti. Naša škola nebola výnimkou.

   Neprišiel síce šiesteho ale desiateho decembra, z technických príčin na našej škole, ale radosť z jeho návštevy bola o to väčšia. Mikuláš aj so svojou skupinkou pomocníkov v podobe Mikulášky, anjelov, čertov, škriatkov a snehuliaka Olafa spríjemnili deň tak žiačkam ako aj učiteľom a zároveň všetkým predstavili nových členov žiackej školskej rady.

   Tento deň sa tiež spájal s bodovanou súťažou, ktorá pozostávala z vytvorenia mikulášskeho plášťa a piesne pre Mikuláša. Mikuláš sa veľmi potešil, keď mu dievčatá zaspievali pesničky, zarecitovali básničky, darovali vyrobený  plášť, dokonca študentky zo 4.B zatancovali originálny tanec. Okrem bodov každý dostal aj sladké dobroty.

   Tento deň sa niesol v duchu príjemnej atmosféry, ktorú nám vytvorili dievčatá zo žiackej školskej rady a všetky zapojené triedy, ktorým ďakujeme. Mikuláš už toho roku odišiel, no my vieme, že o rok sa zas vráti aj s novou súťažou a my sa naňho budeme tešiť!

   Miroslava Jankolová, medailistka ŽŠR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice