Deň naplnený dobrom, láskou a spolupatričnosťou

(Brezno 8.12.2019)

   „Jediné, čo bude dôležité, keď odídeme, budú stopy dobra a lásky, ktoré po nás zostanú.“

   Dňa 8. decembra sa  Dievčenský spevácky zbor a Komorný orchester pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach pod vedením  PaedDr. Ľubice Shabetia, PhD. a  Mgr. Ľubomíry Tumovej zúčastnili na benefičnom koncerte v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Brezne. Pozvanie dostali členky speváckeho zboru  a komorného orchestra od organizátorov koncertu, ktorými boli: Občianske združenie  Kresťan Brezno, Mesto Brezno, Rímskokatolícky farský úrad Brezno a MO MS Brezno. Na benefičnom koncerte vystúpili aj spevokoly OZ Kresťan Brezno (Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno, Komorný spevácky zbor Svornosť Brezno a Slovenský kresťanský spevácky zbor Krédo-Viruju Telgárt) a známe osobnosti speváckeho a hudobného života na Slovensku: Zulfizar Zázrivá, Natália Serdyuková, Michal Červienka, Otokar Klein.

   Výťažok z koncertu organizátori venovali štvorročnej Martinke Ridzoňovej – dievčatku, ktoré sa narodilo s hydrocefalom. Táto prvotná diagnóza neskôr poškodila aj jej zrak, takže je nevidiaca. K tomu sa pridružili aj epileptické záchvaty a vlani dokonca prekonala operáciu nezhubného nádoru v hlávke. Dievčatko je ležiace, svet vníma prostredníctvom zvukov, spoznáva hlasy svojich najbližších a reaguje aj na hudbu. A práve pre Martinku a jej rodinu, ale aj pre všetkých prítomných ľudí dobrej vôle, sa rozozvučali malebné tóny hudby a prekrásny spev v druhú adventnú nedeľu v rímskokatolíckom kostole v Brezne.

   Sme hrdí na to, že našu školu mohli na tomto krásnom podujatí reprezentovať aj členky speváckeho zboru a komorného orchestra, podporené skvelou klavírnou korepetíciou MUDr. Jána Zachara. Okrem spevu a hudby tiež odovzdali rodine Martinky finančný výťažok z dobrovoľnej zbierky, do ktorej sa zapojili žiačky a pedagogickí zamestnanci Strednej odbornej školy pedagogickej v Turčianskych Tepliciach.

   Benefičný koncert vyvrcholil spoločným vystúpením všetkých hudobných a speváckych telies do prekrásnej záverečnej piesne Panis angelicus od Césara Francka so sólovým spevom Otokara Kleina.

   Účinkovanie  nášho dievčenského speváckeho zboru a komorného orchestra v Brezne môžeme hodnotiť veľmi vysoko a pozitívne. Malo veľký ohlas, ale hlavne prispelo k šíreniu lásky, ľudského dobra a spolupatričnosti. A tak spoločne všetci naplnili slová Harolda Kushera, ktorý okrem iného povedal: „Keby som čo i jediným lúčom svetla osvietil temný chodník iného človeka a tak mu priniesol požehnanie; keby som niekomu z líca zotrel slzu – nebol som  tu nadarmo. Keby môj život stále odzrkadľoval dobrotu a láskavosť; keby som dával viac radosti, viac nádeje a menej bolesti a zármutku – nebol som tu nadarmo.“

   PhDr. Anna Badínová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice