Mikuláš a Stridžie dni v ŠKD pri ZŠ Školská – PRAX IV.D - 10.12.2019

   Dňa 10.12.2019 sme si my, žiačky IV.D triedy, pripravili pestrý program pre deti v ŠKD pri ZŠ Školská v telocvični, pod vedením pani prof. praxe. Pripomenuli sme im zvyky a tradície, ktoré sa ľudovo robievali počas sviatkov pred vianocami. Na začiatku sme im zatancovali karičku a upresnili časti kroja z ktorých sa Turčianskych kroj skladá. Rozprávali sme sa s nimi o adventnom venci a o jeho význame a taktiež sme im predviedli poriadnu Katarínsku veselicu, ku ktorej sa deti pridali. Predviedli sme im ako sa na Ondreja čaruje a na Luciu vymetajú kúty perím.

   Po pripomenutí si týchto sviatkov prišiel Mikuláš, ktorý priniesol do telocvične zas o niečo inú atmosféru, kde ho všetky deti už netrpezlivo čakali. Mikuláš, jeho anjeli, čert a ostatné pomocníčky zahrali krátke scénky o tom, aké vedia byť deti poslušne aj neposlušné. Potom všetky deti zaspievali pre Mikuláša pesničku a on ich za to odmenil sladkou odmenou. Na záver si každé jedno dieťa mohlo zatancovať s Mikulášom tance, ktoré si pripravil.

   Ďakujeme všetkým skupinkám ŠKD, že nás podporili potleskom a že nám dali možnosť pripraviť si program. Dúfame, že sa deťom páčilo a že budú mať na čo spomínať.

   Natália Očkajáková IV.D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice