Modrý utorok v ŠKD pri ZŠ Školská – prax IV.D - 12.11.2019

   V ŠKD pri ZŠ Školská v Turčianskych Tepliciach majú zaujímavý projekt - Farebný týždeň. Každý deň prídu deti farebne oblečené podľa farby dňa a sú pre nich pripravené rôzne zaujímavé úlohy, aktivity a hudobno - pohybové hry. Dňa 12.11.2019 mali v ŠKD Školská Modrý utorok a dievčatá zo IV.D triedy na praxi boli rozdelené do dvoch skupín.

   Jedna skupina pod vedením p. prof. Krelovej pripravovala aktivity na tému Vzduch. Deti privítali v triede kráľ a kráľovná Vzdušného kráľovstva a ich pomocníci pripravili pre deti tanec s balónikmi i hádanky a zaujímavé pokusy s využitím vzduchu.  Pýtali sa detí: „Ako je to možné?“ Deti sa dozvedeli veľa zaujímavých informácii, prečo je vzduch pre človeka dôležitý.

   Druhá skupina pod vedením p. prof. Tumovej mala aktivity pripravené na tému Voda. V prvom kútiku si deti vyrábali medúzy z polovice papierového taniera, na ktorý navliekli na spodnú časť nitky – vlásočnice medúzy. V druhom kútiku deti robili pokusy s vodou.

   V treťom kútiku sa deti dozvedeli, čo je to kolobeh vody a ako prebieha. Následne si tento kolobeh vody deti zdramatizovali. Každé dieťa v kolobehu vody zastávalo určitú pozíciu - slnko, vodná para, oblak, kvapka. Nakoniec si zahrali hru, v ktorej chytali ryby na magnet.

   V štvrtom kútiku si deti zopakovali, že pre náš život je nevyhnutné, aby sme pili vodu. Voda sa však nachádza aj v iných tekutinách, ktoré sa nielen pijú ale  aj používajú v domácnosti. Deti  museli so zavretými očami zistiť podľa čuchu, aká je to tekutina a čo sa pridalo k vode, aby to malo takú špecifickú vôňu. V piatom kútiku si deti zatancovali vodný tanec a v šiestom kútiku na výkrese vytvárali fúkaním do zafarbenej vody farebné bubliny.

   Deti veľmi bavili pokusy s vodou i vzduchom. Ďakujeme pani vychovávateľkám zo ŠKD Školská, že nám vytvorili podmienky, aby sme deťom pripravili takéto popoludnie.

    Adriana Bučkuliaková IV.D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice