Rada rodičov

 Predseda: Jana Kováčiková
 Tajomník: Monika Ďuríková
 Ekonóm: Zuzana Modrovská          
kontakt: zmodrovska@gmail.com0918 362 447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice