Adventný výchovný koncert v ZŠ Kláštor pod Znievom – I.B - 11.12.2019

   „Láska dnes prišla medzi vás...“, týmito slovami piesne začalo hudobno – dramatické pásmo v podaní žiačok I.B triedy, ktoré ho pripravili pod vedením pani učiteľky triednej Tumovej, sestričky Antónie Krškovej i pani vychovávateľky Lettrichovej.

   Adventný výchovný koncert sme my, žiačky I.B triedy, predviedli dňa 11.12.2019 v telocvični ZŠ Kláštor pod Znievom. Išlo o muzikál s vianočnou tematikou, ktorým sme chceli ohlásiť dobrú novinu – príchod nášho Pána. Aké bolo naše prekvapenie, keď nás v telocvični čakala ozajstná maštaľka z dreva. Okrem piesní, ktoré sprevádzali hlavný program v podaní komorného orchestra a speváckeho zboru dievčat I.B triedy, ožili postavy Živého Betlehema – Panna Mária, Jozef, anjel, hostinský i pastieri, ktorí sa klaňali Jezuliatku v jasličkách. Komorný orchester tvorili dievčatá: husle Eliška Tropeková, priečna flauta Patrícia Fidesová, altová flauta Daša Vrabčeková, gitara Zuzana Tisoňová a Marianna Hlavoňová, kontrabas Eva Zahatlanová, keyboard hrali žiačky Alexandra Turoňová, Bianka Kohútová, Karin Kocoňová, Kristína Ťasnochová, Nina Koňarčíková, heligónka Ivona Surová. Tieto žiačky predviedli sólový spev: Mária – Adriana Kuchťáková, anjel - Iveta Mičáňová, hostinský - Emília Anna Kováčová. Ostatné žiačky triedy I.B tvorili spevácky zbor a mali pridelené texty.

   Dlhé stáročia očakávali ľudia príchod Spasiteľa. Advent je začiatok cirkevného roka a znamená príchod a očakávanie. Je časom pokánia, sebazapierania, prípravy na to, aby sa Kristus narodil v našich srdciach. Adventný veniec je symbol Adventu a jeho štyri sviece zapaľujeme postupne štyri adventné nedele. Sú pripevnené na kruhovom podklade, ktorý predstavuje rodinný kruh, kde všetci držia spolu. Štyri sviece sú symbolom svetla Kristovho evanjelia – pokoj, viera, láska, nádej, tak na úvod koncertu počas recitácie sme ich zapálili.

   Názov vianočného muzikálu je „Nechajme ho vstúpiť medzi nás“. Anjel zvestoval Panne Márii, Jozef s Máriou sa vydali na cestu do Betlehema, hľadali nocľah, no hostinský ich vyhodil, nenašiel miesto pre nich. Ostala im len maštaľka a slová piesne napovedali, že o malú chvíľu príde na svet Boží Syn. Pastieri pásli na betlehemských lúkach svoje stáda a zrazu sa im zjavil anjel a zvestoval im radostnú novinu o narodení Jezuliatka. Vybrali sa do Betlehema, aby sa mu poklonili za spevu piesne Hľa, Boh prišiel na zem k nám a sprievodu heligónky. Sviece v rukách dievčat, obraz Živého Betlehema a uspávanka Tichá noc zakončili náš príbeh. Podľa nadšenia a záujmu detí sme usúdili, že náš muzikál sa im veľmi páčil. Preto sme si spoločne s deťmi zaspievali piesne „Šťastné a veselé“ a „Vianoce, Vianoce“, ktorými sme celý program ukončili.

   Následne nás čakalo malé pohostenie na fare v Kláštore pod Znievom. Ďakujeme našim pani učiteľkám Tumovej a Krškovej i pani vychovávateľke Lettrichovej za krásny výlet i možnosť vystúpiť na výchovnom koncerte a tešíme sa na ďalšie vystúpenia.

     Tatiana Matejčíková a Ema Kekeláková, I.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice