Adventný koncert v Domove dôchodcov Turčianske Teplice – I.B - 19.12.2019

   Vianoce – najkrajšie sviatky v roku, sviatky lásky a pokoja. Vzácnu chvíľu, keď sa narodil Ježiško, malý Kráľ, si v čase Vianoc pripomínajú ľudia na celom svete a spievajú koledy.

   Dňa 19.12.2019 sme my žiačky I.B triedy spolu s našou pani vychovávateľkou, triednou učiteľkou a sestričkou vystúpili na pôdu Domova sociálnych služieb Turčianske Teplice. Celý program sprevádzala srdečná atmosféra a veľmi silné emócie. Išlo o muzikál s vianočnou tematikou, ktorým sme chceli ohlásiť dobrú novinu – príchod nášho Pána. Koncert začal piesňou „Láska dnes prišla medzi nás“. Obdobie Adventu navodila báseň a zapálenie štyroch sviec na adventnom venci i antifóna zaspievaná v kánone „Pán je moje svetlo“. Okrem piesní, ktoré sprevádzali hlavný program v podaní komorného orchestra a speváckeho zboru dievčat I.B triedy, ožili postavy Živého Betlehema – Panna Mária, Jozef, anjel, hostinský i pastieri, ktorí sa klaňali Jezuliatku v jasličkách. Anjel zvestoval Panne Márii, Jozef s Máriou sa vydali na cestu do Betlehema, hľadali nocľah, no hostinský ich vyhodil, nenašiel miesto pre nich. Ostala im len maštaľka a slová piesne napovedali, že o malú chvíľu príde na svet Boží Syn. Pastieri pásli na betlehemských lúkach svoje stáda a zrazu sa im zjavil anjel a zvestoval im radostnú novinu o narodení Jezuliatka. Vybrali sa do Betlehema, aby sa mu poklonili za spevu piesne Hľa, Boh prišiel na zem k nám a sprievodu heligónky.

   Komorný orchester tvorili dievčatá: husle Eliška Tropeková, priečna flauta Patrícia Fidesová, altová flauta Daša Vrabčeková, gitara Zuzana Tisoňová a Marianna Hlavoňová, kontrabas Eva Zahatlanová, keyboard hrali žiačky Alexandra Turoňová, Bianka Kohútová, Karin Kocoňová, Kristína Ťasnochová, Nina Koňarčíková, heligónka Ivona Surová. Tieto žiačky predviedli sólový spev: Mária – Adriana Kuchťáková, anjel - Iveta Mičáňová, hostinský - Emília Anna Kováčová. Ostatné žiačky triedy I.B tvorili spevácky zbor a mali pridelené texty. Nácviky muzikálu prebiehali na Študentskom internáte za pomoci pani vychovávateľky Mariany Lettrichovej, ktorá pomohla zabezpečiť rekvizity, Sestrička Antónia zabezpečila kostýmy pre hlavné postavy, hudobné nástroje zabezpečila triedna učiteľka Tumová, za čo im veľmi ďakujeme. Vzniklo krásne hudobno - dramatické dielo žiakov I.B triedy.

   Na záver sa predstavili aj členovia speváckej skupiny Speváčik z DSS, ktorý nám predniesli betlehemskú hru a tak priložili ruku k dielu. Slzy sa nám tisli do očí, keď sme videli s akou radosťou, hoc na vozíčkoch, vinšovali a spievali naši spoluúčinkujúci zo Speváčika. Tichá noc znela ako spoločná pieseň i pridali starkí aj ďalšie koledy. S úsmevom na tvári sme hrali a spievali pesničky pre tak milých ľudí. Starí ľudia boli na nás príjemní a dobrí. Bolo to pre nás tak dojemné, že nepadla len jedna slza.. Sme šťastné, že sme mohli prísť a ohlásiť aj im radostnú zvesť, že sa narodil Spasiteľ, Mesiáš a Pán. Zhodnotili sme, že zo všetkých troch koncertov čo sme odohrali, tento bol jedinečný. Rozlúčili sme sa piesňou Šťastné a veselé. 

   Tatiana Matejčíková a Ema Kekeláková, I.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice