Stridžie dni v MŠ Horné Rakovce – prax III.C - 27.11.2019

  Dňa 27.11.2019 sa pri príležitosti Stridžích dní z MŠ v Horných Rakovciach ozývali tradičné ľudové piesne v podaní dievčat z 3.C triedy vďaka pomoci pani učiteliek Mgr. Ľ. Tumovej, Mgr. A. Kamarýtovej a PhDr. E. Rešetárovej. Cieľom vystúpenia bolo priblížiť aj našim najmenším niečo z tradícii adventného obdobia, ale predovšetkým sa zabaviť a spolu s deťmi si aj zaspievať a zatancovať.

  Tento deň sa niesol vo veľmi veselej atmosfére, ktorú si každý z účinkujúcich, ale aj z prítomných užil. Dievčatá si pripravili program v sprievode tradičných ľudových hudobných nástrojov, ktoré doplnilo aj tradičné oblečenie – kroje.

  Do programu, ktorý si trieda III.C pripravila, sa mohli zapájať aj deti spolu s pani učiteľkami. V závere programu si trieda pripravila niekoľko ľudových piesní, čím chcela deti ešte viac zabaviť a zapojiť do tanca.

  Po skončení programu sa však dievčatá museli s deťmi rozlúčiť a pokračovať v ostatných povinnostiach, ktoré na ne ešte čakali.

  Veríme, že prevedenie tradícii na Katarínu, Ondreja, Barboru a Luciu deťom priblížilo niečo z minulosti.

  Naďa Grešnerová, III.C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice