DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 13.1.2020

  Dňa 13. januára 2020  sa otvorili dvere 150-ročnej Strednej odbornej školy pedagogickej v Turčianskych Tepliciach pre 224 záujemcov o štúdium v odbore učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo. Išlo o rekordný počet,  prevažne dievčat, ale aj 7 chlapcov, ktorí prejavili záujem o štúdium  na našej škole. Najviac ich bolo z regiónov Liptov, Orava, Kysuce a Prievidza. Z regiónu Turiec sa zúčastnilo 38 uchádzačov a z okresu Turčianske Teplice boli 3 uchádzačky.

  Žiačky pod vedením svojich pedagógov pripravili pre záujemcov, ich rodičov a rodinných príslušníkov Deň otvorených dverí, plný zaujímavých aktivít.  

  Všetci prítomní mali možnosť vidieť ukážky z jednotlivých vyučovacích predmetov, ktoré študenti absolvujú počas štúdia. Patria k nim: pedagogika, odborná prax, hudobná, výtvarná, telesná  a  jazyková výchova, tvorivá dramatika, anglický jazyk. Ukážky boli spestrené  informáciami o škole a školskom internáte a  doplnené boli tiež hudobnými, speváckymi a  dramatickými vystúpeniami v podaní žiačok školy.

  Uchádzačov oboznámila so svojou prácou aj žiacka školská rada, ktorá aktívne pracuje nielen na pôde našej školy, ale aj v rámci celého žilinského kraja, za čo získala aj ocenenie. 

  Záujemcovia mali počas dňa otvorených dverí možnosť overiť si aj svoje schopnosti a zručnosti potrebné na úspešné vykonanie jednotlivých častí,
z ktorých pozostáva talentová prijímacia skúška. 

   Veríme, že záujem o štúdium na našej škole bude neustále narastať a my sa budeme snažiť o to, aby si 150-ročná tradícia učiteľského vzdelávania v Turčianskych Tepliciach udržala svoju prestíž a kvalitu.

  Všetkým zúčastneným ďakujeme za to, že využili možnosť oboznámiť sa s našou školou a podmienkami štúdia na nej a záujemcom prajeme veľa úspechov
na talentových prijímacích skúškach dňa 27. marca 2020.

     

 

   Vytvorenú galériu fotografií z Dňa otvorených dverí 2020 si pozrite kliknutím na obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice