2% DzP

Oznam predsedu Rodičovskej správnej rady občianskeho združenia

   Vážení rodičia, zákonní zástupcovia a pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy.

   V tomto školskom období prebieha daňová povinnosť všetkých zamestnancov. Taktiež sa každý zamestnanec rozhoduje o poskytnutí 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, školám a športovým klubom.

   V tejto súvislosti mi dovoľte, aby som sa v mene Rodičovskej správnej rady OZ poďakoval všetkým rodičom, priateľom a zamestnancom školy za poskytnutie finančnej čiastky vo výške 2% z daní posledných 2 rokov.

   Finančné prostriedky sú využívané efektne a hospodárne v súlade s finančnými predpismi, na zlepšovanie prostredia v škole, na internáte a tiež na skvalitnenie procesu vyučovania.

   V tomto roku Vás chceme požiadať, aby ste nás znovu podporili a venovali nám čiastku 2% Vašich daní. Za túto podporu Vám vopred ďakujeme.

   Ak sa tak rozhodnete, chcem Vás informovať, že všetci študenti dostali príslušné tlačivá. Do 15.2.2022 je potrebné požiadať zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie. Ten Vám zároveň vypíše potrebné tlačivá na darovanie 2% z daní.

   Uvedené tlačivá môžete doručiť na príslušný daňový úrad, prípadne doručiť do školy a odovzdať triednemu profesorovi.

   Ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť Občianske združenia fungujúce pri našej škole.

                                                                          Július Zaťko
                                                                          predseda Rodičovskej správnej rady

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice