2% DzP

Oznam predsedu Rodičovskej správnej rady občianskeho združenia

   Vážení rodičia, zákonní zástupcovia a pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy.

   V tomto školskom období prebieha daňová povinnosť všetkých zamestnancov. Taktiež sa každý zamestnanec rozhoduje o poskytnutí 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, školám a športovým klubom.

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice