2% DzP

   Oznamujeme rodičom a priaznivcom školy, že vzniklo občianske združenie Vzdelanie je základ budúcnosti, ktoré sa zaregistrovalo do registra určených právnických osôb pre príjem 2% z DzP.

   Na základe toho Vás chceme požiadať o darovanie 2% DzP.

Informácia o poukázaní 2% DzP

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice