VYHODNOTENIE NAJAKTÍVNEJŠEJ TRIEDY ZA 1.POLROK

   Prvý polrok sme úspešne uzatvorili a teraz nastáva čas na vyhodnotenie najaktívnejšej triedy, ktorá sa zapájala do podujatí ŽŠR v tomto polroku školského roku 2019/2020. ŽŠR usporiadala tieto akcie: Šarkaniáda, Súťaž o najoriginálnejší mikulášsky plášť a pieseň, Medovníková party a Zber plastových vrchnáčikov pre Maxima.

   Bohužiaľ, nie všetky triedy boli aktívne, z čoho sme sklamané. Do žiadnej aktivity sa nezapojila trieda 3.D. Našťastie sú na škole akčné, ambiciózne a súťaživé triedy, ktoré sa do podujatí zapájajú pravidelne, a to 2.A, 2.B, 2.C, 2.D a 4.B. Po spočítaní a vyhodnotení všetkých bodov sa výherkyňami stali dievčatá z 2.D s počtom bodov 45. Na druhom mieste sa umiestnila trieda 1.B s počtom bodov 40 a na treťom mieste sa umiestnila trieda 2.B s počtom bodov 38. Výherná trieda, konkrétne jej predsedníčka a podpredsedníčka, si prišla prevziať ocenenie z rúk predsedníčky ŽŠR Lucie Samcovej za spoluasistencie ostatných členov rady do zasadačky dňa 29. januára 2020.

  Výherkyniam srdečne blahoželáme, všetkým zúčastneným ďakujeme a dúfame, že sa aj naďalej budú zapájať do pripravovaných bodovacích podujatí, ktoré budú pokračovať aj v druhom polroku a spolupodieľať sa na vytváraní pozitívnej klímy na našej škole! Veríme, že vecná odmena na konci roka je tiež dosť veľkým motivačným elementom.

   Miroslava Jankolová, medialistka

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice