Bavme sa a tvorme spolu! - 11.2.2020

   Ako to už býva zvykom, Žiacka školská rada pri SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach dňa 11.2.2020 navštívila Domov sociálnych služieb v Turčianskych Tepliciach. Aj tento rok to bolo v spolupráci so študentkami zo 4.B, ktoré sa postarali o bohatý kultúrny program. Zároveň to bolo ich posledné vystúpenie, ktorým sa chceli rozlúčiť so svojimi milovanými seniormi predtým, než zmaturujú a odídu preč.

   Podujatie otvorila pani Ludíková, zamestnankyňa domova sociálnych služieb, ktorá nás srdečne privítala vo svojom mene i v mene ich klientov a odovzdala slovo našej koordinátorke Mgr. Natálii Zajacovej. Po jej krátkom vstupe sa predviedli žiačky 4.B triedy s hudobno-tanečno-speváckym vystúpením, ktoré rozžiarilo všetky tváre v miestnosti. Po programe dievčatá vyobliekané v nádherných slovenských krojoch vyzvali dôchodcov do tanca. Do rytmu im vyhrávali ich spolužiačky. Dôchodcovia boli očarení a veľmi sa im táto časť programu páčila. Zaspomínali si na svoje mladšie časy, keď boli plní energie a chodievali na dedinské zábavy.

   Po kultúrnom programe boli pre seniorov pripravené kútiky s rôznymi aktivitami. Pri prvom kútiku si mohli vyrobiť svietnik zo sklenených zaváraninových pohárov. S trochou lepidla, starých nôt, novín, servítok, stužiek, sprejov či farieb vznikol nádherný a originálny svietnik.

   Pri druhom kútiku klienti domova dôchodcov vyfarbovali rôzne omaľovánky, rozprávali sa s dievčatami a užívali si čas strávený spoločne.

  V ďalšej časti miestnosti si seniori a „juniori“ mohli zasúťažiť, pretože boli pre nich pripravené rôzne spoločenské hry.

   Dôchodkyne si pre dievčatá na oplátku pripravili svoj vlastný kútik, kde spoločne  štrikovali. Bolo celkom vtipné sledovať, ako skúseným babičkám išlo štrikovanie šikovne od ruky, zatiaľ čo si niektoré dievčatá zamotali prsty.

   Kým v jedálni prevládala tvorivá a súťaživá atmosféra, študentky 4.B triedy chodili, spievali a vyhrávali po izbách tých seniorov, ktorým už nohy či zdravie neslúžia a nemohli zísť do jedálne na spoločný program.

   Čas strávený v dome sociálnych služieb sme si užili naplno. Úsmevy, ktorými sme boli obdarované, nás nie len zahriali pri srdci, ale nás i obohatili o ďalšie nezabudnuteľné chvíle a zážitky na celý život.

   Poďakovanie patrí študentkám zo 4.B, ale aj vedeniu Domova sociálnych služieb v Turčianskych Tepliciach, že nám umožnili vystúpiť s programom a aktivitami, stretnúť sa s úžasnými ľuďmi a vyčariť im úsmev na perách.

Kristína Kazárová, medailistka ŽŠR SOŠP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice