Fašiangy v MŠ Diviaky - prax III.A - 11.2.2020

   Fašiangy ! Niet takých druhých dní v roku, dní, keď sa spája smútok neba s veselosťou pekla. Všetko je prevrátené a všetko je dovolené. Fašiangy s príbehom masiek, príbehom dedinskej zeme so zvyškami snehu, príbehom ešte neosmelenej jari, príbehom bláznovstiev.

   Práve touto tradíciou dňa 11.2.2020 žiačky III.A triedy oboznámili deti a rodičov z MŠ Diviaky. Podujatie poňali na folklórnu nôtu. Začali ukážkou tradičnej fašiangovej zábavy, pochovávaním basy a pokračovali karnevalom a promenádou masiek. Deti mali zaujímavé, originálne kostýmy a žiačky si tiež pripravili svoje masky. Program bol veľmi pestrý, deti aj žiačky si spolu zatancovali a dobre sa zabavili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice