Spolu do divadla! - 3.2.2020

   Na začiatku školského roka 2019/2020 sa na našej škole uskutočnili voľby do novej ŽŠR. Prvé tri mesiace sme fungovali s bývalými členkami, ktoré pri nás v začiatkoch stáli, pomáhali nám, odovzdávali užitočné rady a skúsenosti nadobudnuté za ich funkčné obdobie, za čo sme im veľmi vďačné. Dňa 3.2.2020 sme si spoločne urobili posledný teambuilding pred tým, ako sa úplne odovzdajú študijným povinnostiam, prejdú všetkými časťami maturitných skúšok a rozbehnú sa za brány školy. Pridali sa k nám aj dievčatá zo 4.B a 4.A, ktoré sme rady privítali v našej spoločnosti.

   Hneď po vyučovaní sme sa nahodili do gala a stretli sa na železničnej stanici. Vlakom sme sa presunuli do Martina a naše kroky viedli do známej čokoládovne, v ktorej sa nám, nováčikom, veľmi páčilo.

   Špičkou večera bolo divadelné predstavenie podľa románu svetoznámeho britského spisovateľa G.Orwella 1984, ktorého sme sa už nevedeli dočkať. Hlavnou postavou antiutópie je úradník Winston Smith, ktorý bojuje a poukazuje na nezmyselné režimy, diktatúry, totality a rôzne spôsoby manipulácie s ľuďmi, ich kontrolu a ovládanie, vymývanie mozgov, dezinformácie, ktoré plnia svoju úlohu, ako aj vytvorenie ilúzie spoločného nepriateľa, šírenie nenávisti, strachu a všadeprítomné vydieranie. Koniec - koncov  táto téma je večne živá a aktuálna a pri hlbšom zamyslení sa až mrazí z toho, do akej miery. Dramatické i scénické prevedenie hry bolo fantastické, premyslené do najmenších detailov. Pre nás to bol rozhodne neopakovateľný zážitok!

   Po podstavení sme chvíľu pobudli v centre Martina a vrátili sa vlakom späť na školský internát.

   Aj tento teambuilding nám umožnil stretnúť sa mimo školy, porozprávať sa, utužiť vzťahy a posilniť kolektív, aby sme mohli spoločne žiačkam prinášať nové aktivity, súťaže a akcie. Za výborný večer ďakujeme pani Mgr. Natálii Zajacovej, našej koordinátorke.  A my sme zas plné nápadov a energie do ďalších mesiacov!

   Alexandra Turoňová, medialistka ŽŠR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice