Čarovný svet kníh - 11.3.2020

   Marec – prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní či prvých prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. O tom, že marec je mesiacom kníh, ste už iste počuli. Ale viete, prečo sa knihy spájajú práve s týmto mesiacom? Bolo to tak vždy?

   K myšlienke zvýšenia počtu čitateľov sa pripojili organizácie a občania, ktorí na počesť ľudového básnika Mateja Hrebendu za mesiac kníh zvolili marec. Tým vzdali úctu mesiacu, v ktorom sa narodil aj zomrel tento významný šíriteľ a milovník knižnej kultúry.

   K tomuto mesiacu si naša žiacka školská rada pripravila rôzne aktivity. Prvou z nich bola výmena kníh v suteréne školy, kde si študentky medzi sebou vymieňali knihy počas prvých troch dní týždňa. V suteréne sa taktiež nachádzal plagát s nápisom Aký je tvoj tip na skvelú knihu?, na ktorý naše študentky ako aj učitelia mali možnosť napísať svoje tipy na knižné tituly, ktoré podľa ich názoru stoja za prečítanie.

   Čo by to bol za mesiac kníh, keby sa neuskutočnil čitateľský maratón? Tento maratón v čítaní kníh nahlas sa konal cez prestávky v stredu 11.3.2020. Do tejto aktivity sa zapojili všetky prvácke triedy, tiež druhácke triedy s výnimkou 2.A! Z tretíchštvrtých ročníkov sa zapojili 3.B, 3.D, 4.B a 4.D. Táto akcia bola bodovaná, čiže dievčatá, ktoré sa do nej zapojili, získali extra body. Vo štvrtok 12.3.2020 sme mali pre študentov pripravené podujatie s názvom Rozprávkové leporelá,  ktorá sa avšak zrušila z dôvodu zatvorenia školy kvôli koronavírusu, čo nám bolo veľmi ľúto, nakoľko toto podujatie v rámci mesiaca kníh sme považovali za kreatívne pre naše študentky, ktoré počas štúdia praxujú a po skončení štúdia budú pracovať v materských školách. Úlohou triedneho kolektívu bolo vymyslieť svoju rozprávku, nakresliť ju a spracovať v podobe leporela. Nevadí! Nápad tu zostáva pre budúcnosť!

   Chceli by sme sa veľmi poďakovať všetkým žiačkam, ktoré sa zapojili do podujatia Marec-Mesiac kníh a veríme, že či už patríte k veľkým „knihomoľom“, alebo ste len príležitostný čitateľ, naše podujatie vám pripomenulo, že knihy sú dôležitou súčasťou našich životov a že ich treba čítať s láskou a porozumením!

   Miroslava Jankolová, medialistka ŽŠR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice