Aktualizačné vzdelávanie

 

Práca v EduPage

Popis_a_hodnotenie_vzdelavania_Praca_v_EduPage.pdf

 

Inovatívne vzdelávanie pomocou edukačných nástrojov podporujúcich algoritmické myslenie

Popis_a_hodnotenie_vzdelavania_Edukačne_nastroje_podporujuce_algoritmicke_myslenie.pdf

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice