Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vladimíra Borievková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Magdaléna Kremnická
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Chrobáková Línerová
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Eva Mazanová
I.KPŠ Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Hana Laurová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Shabetia, PhD.
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Čupec
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Marieta Pišková
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Lichner
II.KPŠ Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Gabriela Rafajová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Vanková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tomáš Urík
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Jurečková
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jakub Strečanský
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Durdíková
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Tatiana Nátherová
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emília Javornícka

© aScAgenda 2023.0.1376 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.09.2022

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice