Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Durdíková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomíra Tumová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emília Javornícka
I.KPŠ Triedny učiteľ RNDr. Marieta Pišková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Kamonová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Tatiana Nátherová
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Slávka Sudorová
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Natália Zajacová
II.KPŠ Triedny učiteľ Ing. Gabriela Rafajová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Eva Mazanová
Učebňa I.A
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Shabetia, PhD.
Učebňa I.B
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Kamarýtová
Učebňa I.C
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Klusková
Učebňa I.D
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tomáš Urík
Učebňa II.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Čupec
Učebňa II.B
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Marčeková
Učebňa II.C
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Hana Laurová
Učebňa II.D

© aScAgenda 2020.0.1215 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.06.2020

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice