Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vladimíra Borievková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Čupec
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Marieta Pišková
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Lichner
I.KPŠ Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Gabriela Rafajová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Weissová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tomáš Urík
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Jurečková
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jakub Strečanský
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Durdíková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomíra Tumová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emília Javornícka
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Kamonová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Tatiana Nátherová
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Slávka Sudorová
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Natália Zajacová

© aScAgenda 2022.0.1305 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.10.2021

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice