Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Weissová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tomáš Urík
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Jurečková
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jakub Strečanský
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Durdíková
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubomíra Tumová
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emília Javornícka
II.KPŠ Triedny učiteľ RNDr. Marieta Pišková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Kamonová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Tatiana Nátherová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Slávka Sudorová
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Natália Zajacová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Eva Mazanová
Učebňa I.A
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Chrobáková Línerová
Učebňa I.B
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Kamarýtová
Učebňa I.C
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Klusková
Učebňa I.D

© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.07.2021

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice