Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Kamonová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Dorková
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Slávka Sudorová
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Natália Zajacová
I.KPŠ Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr.art. Zuzana Miklošková Mischurová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Tatiana Nátherová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr.art. Anna Čičmancová DiS.art.
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Chrobáková Línerová
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Eva Mazanová
II.KPŠ Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Hana Laurová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Shabetia, PhD.
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Čupec
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Marieta Pišková
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michal Lichner
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Vanková
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tomáš Urík
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Jurečková
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jakub Strečanský

© aScAgenda 2024.0.1448 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.02.2024

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice