Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.BI.CI.DI.KPŠ
  2. ročník   II.AII.BII.CII.D
  3. ročník   III.AIII.BIII.C
  4. ročník   IV.AIV.BIV.CIV.D
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2022.0.1305 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.10.2021

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice