Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.BI.CI.DI.KPŠ
  2. ročník   II.AII.BII.CII.DII.KPŠ
  3. ročník   III.AIII.BIII.CIII.D
  4. ročník   IV.AIV.BIV.CIV.D
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2024.0.1448 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.02.2024

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice