INTENZÍVNE TÝŽDENNÉ KURZY KONVERZAČNEJ ANGLIČTINY
S BRITSKÝM A AMERICKÝM LEKTOROM


    Vážení študenti,

rada by som Vás touto cestou informovala a zároveň pozvala medzi nás – „jazyčnice a jazykárov“, ktorí i v budúcom školskom roku budú mať záujem o týždenný intenzívny kurz konverzačnej angličtiny, ktorý sa pravidelne uskutočňuje na našej škole a stal sa súčasťou našich študentov, ktorí sa chcú zdokonaliť v cudzom jazyku.
    Anglický jazykový kurz bol a je výbornou príležitosťou vedieť používať skutočnú angličtinu. Študenti 1. - 4. ročníka spoznávajú kultúru a zvyky anglicky hovoriacich krajín. Objavujú výhody týždenného intenzívneho kurzu, ktorý trvá od pondelka do piatku v rozsahu šiestich vyučovacích hodín. Začínajú v čase, kedy začína v škole riadne vyučovanie, počas prestávok môžete nezáväzne konverzovať o témach, ktoré Vás zaujímajú a končíte šiestou vyučovacou hodinou, plné zážitkov a emócií.
    Patrick Partington, Guy Cheetham, Chris Senior, Eben Knowlton, či Evan Vandermeer, všetci využívali aktívne formy učenia sa, vzrušujúce a obohacujúce inovatívne metódy, hry, aktivity, dialógy, ktoré Vám dodajú sebavedomie rozprávať (bez strachu z robenia gramatických chýb). Naším spoločným cieľom je zdokonaliť jazykové zručnosti (schopnosti) študenta použitím novej rozsiahlej slovnej zásoby, zároveň tiež zvýšiť sebaistotu študentov pri rozprávaní o veciach, ktoré sú predmetom lektorovho rozprávania (cestovanie, stravovanie, film, ...)
    Počet študentov, ktorí sa doteraz zúčastnili jazykových kurzov bolo 123, všetci študenti obdržali po absolvovaní kurzu certifikát.
    Cena týždenného intenzívneho kurzu konverzačnej angličtiny je 38 €, v prepočte je to len 1,16 € na jednu vyučovaciu hodinu.

    Tešíme sa na Vašu účasť a spoluprácu,

    Vaše cudzie jazyky – Mgr. Lenka Chrobáková Línerová    Vzor certifikátu

 


Týždenný intenzívny kurz konverzačnej angličtiny - 7.-11.11.2019

    Týždenný intenzívny kurz konverzačnej angličtiny s Johnom Greenom motivoval naše žiačky natoľko, že spoločnými silami vytvorili pre neho báseň. Krajšie poďakovanie a rozlúčku so žiačkami John Green určite nečakal, čo myslíte? :)

 

Viac>>

  

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice