ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA                    

 

ŽŠR sa predstavuje ... (PDF)

Štatút ŽŠR (PDF)

Školský rok 2021/2022:
Členovia ŽŠR v rokoch 2021/2022 

Plán práce na šk. rok 2021/2022
Akcie poriadané ŽŠR v šk.roku 2021/2022

Školský rok 2020/2021:
Členovia ŽŠR v rokoch 2020/2021 

Plán práce na šk. rok 2020/2021
Akcie poriadané ŽŠR v šk.roku 2020/2021

Záverečná správa za šk. rok 2020/2021

Školský rok 2019/2020:
Členovia ŽŠR v rokoch 2019/2020 

Plán práce na šk. rok 2019/2020                              
Akcie poriadané ŽŠR v šk.roku 2019/2020

Záverečná správa za šk. rok 2019/2020

Školský rok 2018/2019:
Členovia ŽŠR v rokoch 2018/2019 (PDF)

Plán práce na šk. rok 2018/2019 (PDF)
Záverečná správa za šk. rok 2018/2019 (PDF)

Školský rok 2017/2018:
Členovia ŽŠR v rokoch 2017/2018 (PDF)

Plán práce na šk. rok 2017/2018 (PDF)
Záverečná správa za šk. rok 2017/2018 (PDF)

Školský rok 2016/2017:
Členovia ŽŠR v rokoch 2016/2017 (PDF)

Plán práce na šk. rok 2016/2017 (PDF)
Záverečná správa za šk. rok 2016/2017 (PDF)

Školský rok 2015/2016:
Členovia ŽŠR v rokoch 2015/2016 (PDF)                

Plán práce na šk. rok 2015/2016 (PDF)                    
Záverečná správa za šk. rok 2015/2016 (PDF)

Školský rok 2014/2015:
Členovia ŽŠR v rokoch 2014/2015 (PDF)

Plán práce na šk. rok 2014/2015 (PDF)
Záverečná správa za šk. rok 2014/2015 (PDF)

Školský rok 2013/2014:
Členovia ŽŠR v rokoch 2013/2014 (PDF)

Plán práce na šk. rok 2013/2014 (PDF)
Záverečná správa za šk. rok 2013/2014 (PDF)

Školský rok 2012/2013:
Členovia ŽŠR v rokoch 2010/2013 (PDF)

Plán práce na šk. rok 2012/2013 (PDF)
Záverečná správa za šk. rok 2012/2013 (PDF)

Školský rok 2011/2012:                                             
Plán práce na šk. rok 2011/2012 (PDF)
Záverečná správa za šk. rok 2011/2012 (PDF)

Školský rok 2010/2011:
Plán práce na šk. rok 2010/2011 (PDF)
Záverečná správa za šk. rok 2010/2011 (PDF)

Školský rok 2009/2010:
Plán práce na šk. rok 2009/2010 (PDF)
Záverečná správa za šk. rok 2009/2010 (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice