ŠKOLSKÝ PARLAMENT                 

 

ŠP sa predstavuje ... 

Štatút ŠP, schválené

 

Školský rok 2023/2024:

Členovia ŠP v rokoch 2023/2024 

Plán práce na šk. rok 2023/2024

Akcie poriadané ŠP v šk.roku 2023/2024

 

Školský rok 2022/2023:

Členovia ŠP v rokoch 2022/2023 

Plán práce na šk. rok 2022/2023

Akcie poriadané ŠP v šk.roku 2022/2023

Výsledky volieb do ŠP konaných dňa 14.11.2022

Záverečná správa za šk. rok 2022/2023

 

Školský rok 2021/2022:

Členovia ŠP v rokoch 2021/2022 

Plán práce na šk. rok 2021/2022 

Akcie poriadané ŠP v šk.roku 2021/2022

Záverečná správa za šk. rok 2021/2022

Školský rok 2020/2021:

Členovia ŽŠR v rokoch 2020/2021 

Plán práce na šk. rok 2020/2021

Akcie poriadané ŽŠR v šk.roku 2020/2021

Záverečná správa za šk. rok 2020/2021

 

Školský rok 2019/2020:

Členovia ŽŠR v rokoch 2019/2020 

Plán práce na šk. rok 2019/2020

Akcie poriadané ŽŠR v šk.roku 2019/2020

Záverečná správa za šk. rok 2019/2020

 

Školský rok 2018/2019:

Členovia ŽŠR v rokoch 2018/2019 (PDF)

Plán práce na šk. rok 2018/2019 (PDF)

Záverečná správa za šk. rok 2018/2019 (PDF)

 

Školský rok 2017/2018:

Členovia ŽŠR v rokoch 2017/2018 (PDF)

Plán práce na šk. rok 2017/2018 (PDF)

Záverečná správa za šk. rok 2017/2018 (PDF)

 

Školský rok 2016/2017:

Členovia ŽŠR v rokoch 2016/2017 (PDF)

Plán práce na šk. rok 2016/2017 (PDF)

Záverečná správa za šk. rok 2016/2017 (PDF)

 

Školský rok 2015/2016:

Členovia ŽŠR v rokoch 2015/2016 (PDF)

Plán práce na šk. rok 2015/2016 (PDF) 

Záverečná správa za šk. rok 2015/2016 (PDF)

Školský rok 2014/2015:

Členovia ŽŠR v rokoch 2014/2015 (PDF)

Plán práce na šk. rok 2014/2015 (PDF)

Záverečná správa za šk. rok 2014/2015 (PDF)

 

Školský rok 2013/2014:

Členovia ŽŠR v rokoch 2013/2014 (PDF)

Plán práce na šk. rok 2013/2014 (PDF)

Záverečná správa za šk. rok 2013/2014 (PDF)

 

Školský rok 2012/2013:

Členovia ŽŠR v rokoch 2010/2013 (PDF)

Plán práce na šk. rok 2012/2013 (PDF)

Záverečná správa za šk. rok 2012/2013 (PDF)

 

Školský rok 2011/2012:     

Plán práce na šk. rok 2011/2012 (PDF)

Záverečná správa za šk. rok 2011/2012 (PDF)

 

Školský rok 2010/2011:

Plán práce na šk. rok 2010/2011 (PDF)

Záverečná správa za šk. rok 2010/2011 (PDF)

 

Školský rok 2009/2010:

Plán práce na šk. rok 2009/2010 (PDF)

Záverečná správa za šk. rok 2009/2010 (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice