Akcie poriadané ŽŠR v šk. roku 2019/2020


ČAROVNÝ SVET KNÍH - 11.3.2020

   Marec – prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní či prvých prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. O tom, že marec je mesiacom kníh, ste už iste počuli. Ale viete, prečo sa knihy spájajú práve s týmto mesiacom? Bolo to tak vždy?

   K myšlienke zvýšenia počtu čitateľov sa pripojili organizácie a občania, ktorí na počesť ľudového básnika Mateja Hrebendu za mesiac kníh zvolili marec. Tým vzdali úctu mesiacu, v ktorom sa narodil aj zomrel tento významný šíriteľ a milovník knižnej kultúry.

 

Viac>>

 

 

 

 


VALENTÍN - 14.2.2020

   Valentín, ako už každý vie, je sviatok všetkých zamilovaných. V tento deň si ľudia zvyknú vymieňať darčeky, valentínky, alebo milé vyznania. Ani na našej škole to nebolo iné.

   Žiacka školská rada si pre žiačky na tento deň (14.2.2020) pripravila viacero aktivít. Týždeň pred samotným sviatkom v suteréne

 

Viac>>

 

 

 


BAVME A TVORME SPOLU! - 11.2.2020
   

   Ako to už býva zvykom, Žiacka školská rada pri SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach dňa 11.2.2020 navštívila Domov sociálnych služieb v Turčianskych Tepliciach. Aj tento rok to bolo v spolupráci so študentkami zo 4.B, , ktoré sa postarali o bohatý kultúrny program. Zároveň to bolo ich posledné vystúpenie, ktorým sa chceli rozlúčiť so svojimi milovanými seniormi predtým, než zmaturujú a odídu preč.

Viac>>

 

 


SPOLU DO DIVADLA! - 3.2.2020

  Na začiatku školského roka 2019/2020 sa na našej škole uskutočnili voľby do novej ŽŠR. Prvé tri mesiace sme fungovali s bývalými členkami, ktoré pri nás v začiatkoch stáli, pomáhali nám, odovzdávali užitočné rady a skúsenosti nadobudnuté za ich funkčné obdobie, za čo sme im veľmi vďačné. Dňa 3.2.2020 sme si spoločne urobili posledný teambuilding pred tým, ako sa úplne

Viac>>

 


VYHODNOTENIE NAJAKTÍVNEJŠEJ TRIEDY  V 1. POLROKU

 

 Prvý polrok sme úspešne uzatvorili a teraz nastáva čas na vyhodnotenie najaktívnejšej triedy, ktorá sa zapájala do podujatí ŽŠR v tomto polroku školského roku 2019/2020.  ŽŠR usporiadala tieto akcie: Šarkaniáda, Súťaž o najoriginálnejší mikulášsky plášť a pieseň, Medovníková party a Zber plastových vrchnáčikov pre Maxima.

Viac>>

 

 


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 13.1.2020

   Dňa 13. januára 2020  sa otvorili dvere 150-ročnej Strednej odbornej školy pedagogickej v Turčianskych Tepliciach pre 224 záujemcov o štúdium v odbore učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo. Išlo o rekordný počet, prevažne dievčat,  ale aj 7 chlapcov, ktorí prejavili záujem o štúdium  na našej škole.

Viac>>

 


PREDVIANOČNÝ ČAS - 20.12.2019

   Vôňa perníkov, ihličia a pomarančov nám naznačili, že sa nezadržateľne priblížili najkrajšie sviatky v roku - Vianoce. Tú pravú vianočnú atmosféru sme nenačerpávali len na čarovných trhoch na námestiach miest, ale aj na chodbách našej školy v piatok dňa 20.12.2019.

Viac>>

 


Ďalšie ocenenie pre členku našej žiackej rady - 19.12.2019

   Žiačka našej školy Veronika Kuchťáková zo IV.B bola nominovaná na OCEŇOVANIE  aktívneho občianstva a ľudskosti 2019, ktoré každoročne udeľuje Rada mládeže Žilinského kraja, v kategórii Aktívny mládežník. Ocenenie si bola prevziať na slávnostnom  ceremoniáli 19. decembra 2019 v hoteli Kultúra v Ružomberku

 

Viac>>

 


Úsmev ako dar - 9.12.2019

   Dňa 9.12.2019 sa v meste Turčianske Teplice, ale aj na našej škole, uskutočnila finančná zbierka nadácie Úsmev ako dar, ktorej poslaním je pomôcť deťom z detských domovov začleniť sa do biologických rodín, či pripraviť ich na odchod z detského domova.

Viac>>

 


Mikuláš na škole - 9.12.2019

   Šiesty december je deň, kedy sa deti ale aj dospelí tešia na postaršieho bradatého pána s veľkým bruchom v červenom plášti, v červenej čiapke a s obrovským vrecom plným dobrôt pre poslušné deti. Naša škola nebola výnimkou.

 

Viac>>

 

 


Červené stužky opäť u nás!

    Naša škola sa zas zapojila už do 13. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú každoročne organizuje Gymnázium sv. Františka z Asisi v Žiline a jej cieľom je šíriť osvetu o tomto ochorení prostredníctvom veľkého nožstva aktivít, ktoré gymnázium záujemcom ponúka a v ktorých zapojené školy (základné, stredné i špeciálne) môžu získať rôzne výhry. Vyvrcholením kampane je celoslovenská konferencia v Žiline,

 

Viac>>

 


Konferencia HIV/AIDS v Žiline  - 27.11.2019

 

   AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Dňa 27.11.2019 sa niektorí starí a noví členovia Žiackej školskej rady zúčastnili celoslovenskej konferencie AIDS na Mestskom úrade v Žiline. Bol to už 13. ročník

Viac>>

 


Z demonštrácie na imatrikulácie - 18.11.2019

   Udalosti novembra 1989 ovplyvnili veľa ľudí nielen na Slovensku, ale aj v Európe, pričom ich so zatajeným dychom sledoval celý svet.  A preto sme sa aj my na Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach rozhodli pripomenúť si, ako to prebiehalo pred 30 rokmi na námestiach a uliciach rôznych miest Slovenska aj Česka.

   Dňa 18.11.2019 po 4. vyučovacej hodine sa celá škola presúvala do kultúrneho domu, no nebola to obyčajná prechádzka. Študentky si vyrobili transparenty podobné tým, ktorými

Viac>>

 


Voľby do ŽŠR - 11.-12.11.2019

   

    A už je to tu! Nastal čas, kedy sa členovia Žiackej školskej rady dostali do posledného ročníka svojho štúdia, čo pre nich znamená, že ich funkčné obdobie sa blíži ku koncu a nahradia ich nové tváre, nové študentky, ktoré majú záujem pracovať v tomto tíme a prinášať niečo nové pre študentov školy. A práve preto, sa na našej škole uskutočnili voľby do Žiackej školskej rady v dňoch 11.11.2019 (pre študentov 1.-2.ročníkov) a 12.11.2019 (pre študentov 3.-4.ročníkov.), ktorým predchádzala zaujímavá

Viac>>

 

 


Nezvyčajný deň na škole - 29.10.2019

   Utorok (29.10.2019) prebehol na našej škole naozaj nezvyčajne. Študentky  sa zišli ráno pred kinom Turiec v Turčianskych Tepliciach, kde bol pre nich pripravený nový slovenský koprodukčný  film Kto je ďalší?

   Hlavnú rolu tohto filmu zohráva internet. Práve tento novodobý fenomén priviedol hlavných hrdinov až na hranicu života a smrti 

Viac>>

 


Oceňovanie sTOPa 2019 - 11.10.2019

   Dňa 11. októbra 2019 sa konal nultý ročník oceňovania sTOPa 2019 v priestoroch Cikkerovej sály na Radnici mesta Banská Bystrica. Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia bola Asociácia krajských rád mládeže  (AKRAM). 

Viac>>

 


S plastovými vrchnáčikmi pre dobrú vec pokračujeme!

   V zbere štuplíkov stále pokračujeme! No tento rok sme sa na základe určitých udalostí rozhodli darovať  štuplíky Maximovi Tomečkovi z Námestova.  Maxim je 10-ročný  usmievavý, múdry a šikovný chlapec. Bohužiaľ, osud sa s ním zahral  už v 27. týždni tehotenstva, kedy sa predčasne narodil a diagnostikovali mu detskú mozgovú obrnu. Sám nechodí, nerozpráva, ale vníma skoro všetko, čo mu chce človek povedať. Neskôr mu zistili aj Dandy Walker syndróm. Je toho naozaj veľa na jedného chlapca, na jednu rodinu, no Maxim sa nevzdáva!

Viac>>

 


Výlet za odmenu

   Žiacka školská rada spolu s finančnou podporou rodičov, ústretovosťou vedenia školy a dôsledným výberom študentov triednymi profesormi pravidelne každý rok organizuje podujatie „Výlet za odmenu“, ktorým chce oceniť najlepších, najusilovnejších a najaktívnejších študentov za ich prospech, dochádzku či inú prácu v triednom kolektíve alebo škole.

   Každý výlet za odmenu má mať náučný či zážitkový charakter, a tak to bolo aj tento rok. 

Viac>>

 


Zbierka školských pomôcok

   Slovenská katolícka charita (SKCH) vznikla v roku 1927. Jej cieľom je  zabezpečiť organizačnú stránku sociálno-charitatívnej pomoci cirkvi chudobným. V súčasnosti funguje SKCH po celom Slovensku, ba aj v zahraničí. Tento rok organizovala „Zbierku školských pomôcok“ už po desiatykrát a za ten čas sa jej podarilo vyzbierať neuveriteľných 70 000 pomôcok pre sociálne odkázané rodiny. Táto zbierka sa koná každoročne v čase od 1.júna do 15. septembra a jej cieľovou skupinou sú deti z rodín, do ktorých SKCH  

Viac>>

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice