Červené stužky opäť aj u nás!

   Naša škola sa zas zapojila už do 13. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú každoročne organizuje Gymnázium sv. Františka z Asisi v Žiline a jej cieľom je šíriť osvetu o tomto ochorení prostredníctvom veľkého nožstva aktivít, ktoré gymnázium záujemcom ponúka a v ktorých zapojené školy (základné, stredné i špeciálne) môžu získať rôzne výhry. Vyvrcholením kampane je celoslovenská konferencia v Žiline, o ktorej sme písali, kde sa stretnú tak zapojené školy ako aj odborníci v oblasti HIV a AIDS.

   U nás na škole sme sa zapojili do niektorých vybraných aktivít, a to do podujatia “Športom pre červené stužky”, “Živá červená stužka”, “Reportáž pre červenú stužku” a zúčastnili sme sa záverečnej konferencie v Žiline.

   Dňa 22.novembra 2019 (v piatok) pri príležitosti kampane boja proti HIV a AIDS Červené stužky sa uskutočnil školský volejbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili 4 družstvá. Súboj medzi jednotlivými tímami bol naozaj napínavý, a preto boli výsledné umiestnenia zaslúžené. Prvé miesto obsadili žiačky 3.D triedy, na druhom mieste sa umiestnili žiačky 3.C a na treťom mieste sa umiestnili žiačky výberu z 1. a 2. ročníka. Posledné miesto patrilo družstvu Žiackej školskej rady, ktorá turnaj iniciovala. Žiačky týmto turnajom symbolicky podporili kampaň a všetkých tých, ktorí týmto ochorením trpia, tých, ktorí pracujú na výskume nových liečív i tých, ktorí pracujú či žijú s trpiacimi ľuďmi. V duchu športovej atmosféry si všetci prítomní turnaj užili a boli radi, že sa ho mohli zúčastniť. 

   Dňa 26.novembra 2019 si Žiacka školská rada (ŽŠR) pre žiakov školy pripravila podujatie s názvom - Živá červená stužka. Žiačky prišli oblečené v červených a bielych tričkách. Cez veľkú prestávku sa študenti a členovia ŽŠR presunuli pred budovu školy, kde znázornili symbol smajlíka s otáznikom a výkričníkom namiesto očí. Tieto znaky majú aj svoj význam. Otáznik predstavuje stále množstvo nezodpovedaných otázok, týkajúcich sa tohto ochorenia, ako aj výčitku voči tým v našej alebo inej spoločnosti,  ktorí odcudzujú ľudí s touto chorobou. Výkričník má byť výzvou tento status quo zmeniť, má byť upozornením pre tých, ktorí si zakrývajú oči, že tento problém tu je, treba ho riešiť a môže sa raz dotknúť každého z nás, ak nebudeme rozširovať osvetu a prevenciu. Študentky v kruhu sú znamením podpory, že držíme s ľuďmi, ktorí sú nakazení touto chorobou. Kruh je nekonečný, čiže i my budeme pri nich stáť do nekonečna a navždy! Týmto symbolickým a malým činom sme chceli prejaviť úctu a empatiu všetkým zainteresovaným v boji s HIV a  AIDS.

   Okrem týchto dvoch podujatí členky ŽŠR rozdávali študentom a zamestnancom školy červené stužky dňa 25.novembra 2019 a každý, kto si stužku vzal, ju symbolicky nosil počas celého týždňa. Zo všetkých spomínaných aktivít členka ŽŠR Katarína Hubčíková natočila video, ktoré sa tiež posielalo do súťaže v rámci kampane Červené stužky. Veríme, že všetky aktivity, ktoré sme či už v tomto alebo minulých rokoch zrealizovali, majú zmysel a do budúcna v nich mienime pokračovať.

 

   Mgr.Natália Zajacová

 

 

   

   POZRITE SI VIDEO Z AKCIÍ PORAIDANÝCH VRÁMCI ČERVEÝCH STUŽIEK 2019

   (kliknite na obrázok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice