AKTUALITY v šk. roku 2019/2020


ČAROVNÝ SVET KNÍH - 11.3.2020

   Marec – prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní či prvých prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. O tom, že marec je mesiacom kníh, ste už iste počuli. Ale viete, prečo sa knihy spájajú práve s týmto mesiacom? Bolo to tak vždy?

   K myšlienke zvýšenia počtu čitateľov sa pripojili organizácie a občania, ktorí na počesť ľudového básnika Mateja Hrebendu za mesiac kníh zvolili marec. Tým vzdali úctu mesiacu, v ktorom sa narodil aj zomrel tento významný šíriteľ a milovník knižnej kultúry.

 

Viac>>

 

 


KRÁSA UMELECKÉHO SLOVA - 20.2.2020

   

   Dňa 20. 2.  2020, v tento magický deň,  sa v SOŠ P konali recitačné súťaže Hviezdoslavov Kubín, Štúrov pamätník a Vansovej Lomnička.  Takmer 60 študentiek našej školy malo možnosť predviesť svoj talent v dvoch kategóriách – prednes poézie a prózy od slovenských i svetových

Viac>>

 


VALENTÍN - 14.2.2020

   Valentín, ako už každý vie, je sviatok všetkých zamilovaných. V tento deň si ľudia zvyknú vymieňať darčeky, valentínky, alebo milé vyznania. Ani na našej škole to nebolo iné.

   Žiacka školská rada si pre žiačky na tento deň (14.2.2020) pripravila viacero aktivít. Týždeň pred samotným sviatkom v suteréne

 

Viac>>

 


FAŠIANGY V MŠ DIVIAKY - PRAX III.A  - 11.2.2020 

   Fašiangy ! Niet takých druhých dní v roku, dní, keď sa spája smútok neba s veselosťou pekla. Všetko je prevrátené a všetko je dovolené. Fašiangy s príbehom masiek, príbehom dedinskej zeme so zvyškami snehu, príbehom ešte neosmelenej jari, príbehom bláznovstiev.

   Práve touto tradíciou dňa 11.2.2020 žiačky III.A triedy oboznámili deti a rodičov z MŠ Diviaky. Podujatie poňali na folklórnu nôtu. Začali ukážkou tradičnej fašiangovej zábavy, pochovávaním basy a pokračovali karnevalom

 

Viac>>

 


BAVME SA A TVORME SPOLU! - 11.2.2020
   Ako to už býva zvykom, Žiacka školská rada pri SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach dňa 11.2.2020 navštívila Domov sociálnych služieb v Turčianskych Tepliciach. Aj tento rok to bolo v spolupráci so študentkami zo 4.B, , ktoré sa postarali o bohatý kultúrny program. Zároveň to bolo ich posledné vystúpenie, ktorým sa chceli rozlúčiť so svojimi milovanými seniormi predtým, než zmaturujú a odídu preč.

 

Viac>>

 

 


SPOLU DO DIVADLA! - 3.2.2020

  Na začiatku školského roka 2019/2020 sa na našej škole uskutočnili voľby do novej ŽŠR. Prvé tri mesiace sme fungovali s bývalými členkami, ktoré pri nás v začiatkoch stáli, pomáhali nám, odovzdávali užitočné rady a skúsenosti nadobudnuté za ich funkčné obdobie, za čo sme im veľmi vďačné. Dňa 3.2.2020 sme si spoločne urobili posledný teambuilding pred tým, ako sa úplne

Viac>>

 


VYHODNOTENIE NAJAKTÍVNEJŠEJ TRIEDY  V 1. POLROKU

  Prvý polrok sme úspešne uzatvorili a teraz nastáva čas na vyhodnotenie najaktívnejšej triedy, ktorá sa zapájala do podujatí ŽŠR v tomto polroku školského roku 2019/2020.  ŽŠR usporiadala tieto akcie: Šarkaniáda, Súťaž o najoriginálnejší mikulášsky plášť a pieseň, Medovníková party a Zber plastových vrchnáčikov pre Maxima.

Viac>>

 

 


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 13.1.2020

   Dňa 13. januára 2020  sa otvorili dvere 150-ročnej Strednej odbornej školy pedagogickej v Turčianskych Tepliciach pre 224 záujemcov o štúdium v odbore učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo. Išlo o rekordný počet, prevažne dievčat,

Viac>>

 


PREDVIANOČNÝ ČAS - 20.12.2019

   Vôňa perníkov, ihličia a pomarančov nám naznačili, že sa nezadržateľne priblížili najkrajšie sviatky v roku - Vianoce. Tú pravú vianočnú atmosféru sme nenačerpávali len na čarovných trhoch na námestiach miest, ale aj na chodbách našej školy v piatok dňa 20.12.2019.

Viac>>

 


Adventný koncert v Domove dôchodcov Turčianske Teplice – I.B  - 19.12.2019

   Vianoce – najkrajšie sviatky v roku, sviatky lásky a pokoja. Vzácnu chvíľu, keď sa narodil Ježiško, malý Kráľ, si v čase Vianoc pripomínajú ľudia na celom svete a spievajú koledy.

Viac>>

 

 


Ďalšie ocenenie pre členku našej žiackej rady - 19.12.2019

   Žiačka našej školy Veronika Kuchťáková zo IV.B bola nominovaná na OCEŇOVANIE  aktívneho občianstva a ľudskosti 2019, ktoré každoročne udeľuje Rada mládeže Žilinského kraja, v kategórii Aktívny mládežník. Ocenenie si bola prevziať na slávnostnom  ceremoniáli 19. decembra 2019 v hoteli Kultúra v Ružomberku

 

Viac>>

 


Stridžie dni v MŠ Dolná Štubňa – prax III.B - 16.12.2019

   Dňa 16.11. 2019 do Materskej školy na Dolnej Štubni zavítali stridžie dni v podaní žiačok 3.B z našej školy.  Vďaka pani profesorke Tumovej, pani profesorke Shabetia a vedúcim praxe- pani profesorke Krelovej a Kučerovej študentky nacvičili veľmi pekný program.

 

Viac>>

 


Adventný výchovný koncert v ZŠ Kláštor pod Znievom – I.B - 11.12.2019

   „Láska dnes prišla medzi vás...“, týmito slovami piesne začalo hudobno – dramatické pásmo v podaní žiačok I.B triedy, ktoré ho pripravili pod vedením pani učiteľky triednej Tumovej, sestričky Antónie Krškovej i pani vychovávateľky Lettrichovej.

 

Viac>>

 

 


Mikuláš a Stridžie dni v ŠKD pri ZŠ Školská – PRAX IV.D -  10.12.2019

   Dňa 10.12.2019 sme si my, žiacky IV.D triedy, pripravili pestrý program pre deti v ŠKD pri ZŠ Školská v telocvični, pod vedením pani prof. praxe. Pripomenuli sme im zvyky a tradície, ktoré sa ľudovo robievali počas sviatkov pred vianocami.

Viac>>

 


Úsmev ako dar - 9.12.2019

   Dňa 9.12.2019 sa v meste Turčianske Teplice, ale aj na našej škole, uskutočnila finančná zbierka nadácie Úsmev ako dar, ktorej poslaním je pomôcť deťom z detských domovov začleniť sa do biologických rodín, či pripraviť ich na odchod z detského domova.

Viac>>

 


Mikuláš na škole - 9.12.2019

   Šiesty december je deň, kedy sa deti ale aj dospelí tešia na postaršieho bradatého pána s veľkým bruchom v červenom plášti, v červenej čiapke a s obrovským vrecom plným dobrôt pre poslušné deti. Naša škola nebola výnimkou.

    Neprišiel síce šiesteho ale desiateho decembra, z technických príčin na našej škole, ale radosť z jeho návštevy bola o to väčšia. Mikuláš aj so svojou skupinkou pomocníkov v podobe 

Viac>>


Deň naplnený dobrom, láskou a spolupatričnosťou - Brezno - 8.12.2019

 

„Jediné, čo bude dôležité, keď odídeme, budú stopy dobra a lásky, ktoré po nás zostanú.“

Viac>>

 


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - 28.11.2019

     

    Dňa 28. 11. 2019 sa v našej škole konala olympiáda zo SJL. Študenti boli rozdelení do dvoch kategórií: B- kategória – 1., 2. ročník, A- kategória – 3., 4. ročník. Olympiáda pozostávala z dvoch častí: písomnej a ústnej.

Viac>>

 


Stridžie dni v MŠ Horné Rakovce – prax III.C - 27.11.2019

   Dňa 27.11.2019 sa pri príležitosti Stridžích dní z MŠ v Horných Rakovciach ozývali tradičné ľudové piesne v podaní dievčat z III.C triedy vďaka pomoci

Viac>>

 

 


Červené stužky opäť u nás!

 

 

   Naša škola sa zas zapojila už do 13. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú každoročne organizuje Gymnázium sv. Františka z Asisi v Žiline a jej cieľom je šíriť osvetu o tomto ochorení prostredníctvom veľkého nožstva aktivít, ktoré gymnázium záujemcom ponúka a v ktorých zapojené školy (základné, stredné i špeciálne) môžu získať rôzne výhry. Vyvrcholením kampane je celoslovenská konferencia v Žiline,

 

Viac>>

 

 


Konferencia HIV/AIDS v Žiline  - 27.11.2019

 

   AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Dňa 27.11.2019 sa niektorí starí a noví členovia Žiackej školskej rady zúčastnili celoslovenskej konferencie AIDS na Mestskom úrade v Žiline. Bol to už 13. 

 

Viac>>

 

 


 Z úcty a  vďaky  ... láska je nesmrteľná - 25.11.2019

   Katarína  priniesla 25. novembra 2019 obyvateľom Turčianskych Teplíc slnečné lúče, tie v človeku najčastejšie vyvolávajú pocity tepla, radosti, lásky... Práve láska a spomienky na najbližších sprevádzali Tepličanov v tento deň  pred požiarnu 

Viac>>

 


Z demonštrácie na imatrikulácie - 18.11.2019

   Udalosti novembra 1989 ovplyvnili veľa ľudí nielen na Slovensku, ale aj v Európe, pričom ich so zatajeným dychom sledoval celý svet.  A preto sme sa aj my na Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach rozhodli pripomenúť si, ako to prebiehalo pred 30 rokmi na námestiach a uliciach rôznych miest Slovenska aj Česka.

   Dňa 18.11.2019 po 4. vyučovacej hodine sa celá škola presúvala do kultúrneho domu, no nebola to obyčajná prechádzka. Študentky si vyrobili transparenty podobné tým, ktorými

Viac>>

 


Študentská kvapka krvi - 14.11.2019

    

   Dňa 14. 11. 2019   sa na našej škole  uskutočnila  študentská kvapka krviDarovania krvi sa zúčastnili  študenti 3. a 4. ročníkov, ktorý dosiahli vek 18 rokov a spĺňali zdravotné kritéria.  Odberu krvi sa zúčastnilo 34 darcov, z ktorých bolo 25 prvodarcov. Tejto akcie sa zúčastnilo: 24  štvrtákov, 3 tretiačky, 4 pedagogický zamestnanci a 3 obyvatelia Turčianskych Teplíc.  Najviac darcov bolo zo 4. B a 4. D triedy – po 10, resp. 9  žiakov. Odber uskutočnila pojazdná hematologicko – transfúzna stanica Martin. Počas odberu sa nevyskytli žiadne závažné problémy. 

   

Viac>>

 


Modrý utorok v ŠKD pri ZŠ Školská – prax IV.D triedy - 12.11.2019

 

 V ŠKD pri ZŠ Školská v Turčianskych Tepliciach majú zaujímavý projekt - Farebný týždeň. Každý deň prídu deti farebne oblečené podľa farby dňa a sú pre nich pripravené rôzne zaujímavé úlohy, aktivity a hudobno - pohybové hry. . Dňa 12.11.2019 mali v ŠKD Školská Modrý utorok a dievčatá zo 4.D triedy na praxi boli rozdelené do dvoch skupín.

 

Viac>>

 

 


Žltý pondelok v ŠKD Školská – prax IV.B - 11.11.2019

   Dňa 11.11. 2019 sa v ŠKD Školská uskutočnil Žltý pondelok a dievčatá zo IV.B to nemohli nechať len tak, bez povšimnutia.

   Preto sme v pondelok všetky prišli v žltých tričkách a pripravili si pre deti rôzne aktivity a zdravý, chutný ovocný šalát.

Viac>>

 


Voľby do ŽŠR - 11.-12.11.2019

   

    A už je to tu! Nastal čas, kedy sa členovia Žiackej školskej rady dostali do posledného ročníka svojho štúdia, čo pre nich znamená, že ich funkčné obdobie sa blíži ku koncu a nahradia ich nové tváre, nové študentky, ktoré majú záujem pracovať v tomto tíme a prinášať niečo nové pre študentov školy. A práve preto, sa na našej škole uskutočnili voľby do Žiackej školskej rady v dňoch 11.11.2019 (pre študentov 1.-2.ročníkov) a 12.11.2019 (pre študentov 3.-4.ročníkov.), ktorým predchádzala zaujímavá

Viac>>

 


Školské kolo olympiády v anglickom jazyku - 8.11.2019

   Školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D – ktorá je určená pre stredné odborné školy, obchodné a hotelové akadémie - sa uskutočnilo v piatok 8.novembra 2019. Súťaže sa zúčastnilo 13 študentiek 3. a 4. ročníka. Súťaž pozostávala z dvoch častí – písomnej a ústnej. V písomnej časti sa museli študentky popasovať s počúvaním s porozumením, prácou s neznámym textom a gramaticko-lexikálnym testom. Po krátkej prestávke 

Viac>>

 


Nezvyčajný deň na škole - 29.10.2019

   Utorok (29.10.2019) prebehol na našej škole naozaj nezvyčajne. Študentky  sa zišli ráno pred kinom Turiec v Turčianskych Tepliciach, kde bol pre nich pripravený nový slovenský koprodukčný  film Kto je ďalší?

   Hlavnú rolu tohto filmu zohráva internet. Práve tento novodobý fenomén priviedol hlavných hrdinov až na hranicu života a smrti 

Viac>>

 


Na hodine výtvarnej výchovy

   Na hodinách výtvarnej výchovy pracujeme s rôznymi technikami. Teraz to bola grafika. Okrem spracovanie matrice s linolea vyrývaním sme ju otláčali. Bola to fuška. Ešteže sa toho ujala Anetka Chobotová a zvládla to dobre. Pri tlačiarenskom lise sme netrpezlivo očakávali výsledok. Bol to moment prekvapenia... á podarilo sa!

Viac>>

 Rodičovské združenie trochu inak - 19.10.2019

   Tohtoročné jesenné mesiace len potvrdzujú,  že spojenie  slov krása a život je v mnohých prípadoch najvýstižnejšie. Existujú  rôzne spôsoby stvárňovania životnej  krásy – literatúra, maľba,  tanec,  hudba, spev. Všetky spomenuté druhy umenia sprevádzajú život   pedagógov a študentov Strednej odbornej školy pedagogickej v Turč. Tepliciach už od jej založenia

Viac>>

 


Opäť na jednom pódiu ... - 19.10.2019

   Dňa 19. októbra 2019 sme opäť stáli na jednom pódiu s tanečnými skupinami z celého Slovenska , a to na 6. ročníku tanečnej šou YA ELBI (Moje srdce), ktorú každoročne organizuje v Turčianskych Tepliciach  skupina Amirah. Pozvanie ako skupina Ashár (Ruže)  sme prijali už po tretíkrát,  pričom sme si zatancovali aj s našou

Viac>>

 


Na chvíľu moderátorkou ... - 16.10.2019

   Dňa 16. 10. 2019 sa konala Sárova Bystrica regionálna súťaž mladých moderátorov v Martine, ktorej sa zúčastnilo 6 žiačok našej SOŠ P. Atmosféra bola už od rána veselá, krásne jesenné počasie nás naplnilo elánom, no keď sme uvideli 22 súťažiacich z martinských gymnázií či konzervatória, objavila sa aj tréma.

Viac>>


Výlet?  Nie! Literárna exkurzia! - 10.10.2019

    Dňa 10. 10. 2019 sme sa my, žiačky 3.A a 3.B triedy SOŠ P, so skutočnou radosťou (Konečne!) zúčastnili exkurzie do Slovenskej národnej knižnice a Literárneho múzea  v Martine.  V Literárnom múzeu sme si pozreli výstavu, venovanú spisovateľskej a editorskej činnosti  Jána Smreka (EMSA, Elán).  Objavili sa aj ilustrácie Mikuláša Galandu – nečakané spojenie aj s Turčianskymi Teplicami! 

Viac>>

 


Týždenný intenzívny kurz konverzačnej angličtiny - 7.-11.10.2019

    Týždenný intenzívny kurz konverzačnej angličtiny s Johnom Greenom motivoval naše žiačky natoľko, že spoločnými silami vytvorili pre neho báseň. Krajšie poďakovanie a rozlúčku so žiačkami John Green určite nečakal, čo myslíte? :)

 

Viac>>

 


Okresné kolo turnaja v bedmintone žiačok SŠ - okresné kolo - 15.10.2019

 

   Dňa 15.10.2019 sme sa my, žiačky 1.B triedy – Patrícia Fidesová, Marianna Hlavoňová, Alexandra Turoňová a Eliška Tropeková zúčastnili turnaja v bedmintone. Súťaž sa konala v priestoroch telocvične Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach. Sily sme si zmerali s dievčatami z gymnázia, s ktorými sme hrali jednu štvorhru a dve dvojhry. Skončili sme na peknom 2.mieste v okresnom kole 

Viac>>

 


Putovanie IV.B k relikvii sv. Vincenta de Paul

                  „Milosrdná láska získava svet.“

                          (sv. Vincent de Paul)

 

Viac>>

 


Oceňovanie sTOPa 2019 - 11.10.2019

   Dňa 11. októbra 2019 sa konal nultý ročník oceňovania sTOPa 2019 v priestoroch Cikkerovej sály na Radnici mesta Banská Bystrica. Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia bola Asociácia krajských rád mládeže  (AKRAM). 

Viac>>


Dni nezábudiek 2019 - 2.-3.10.2019

    Už po deviatykrát sa naša škola aktívne zapojila do celoslovenskej verejnej zbierky Dni nezábudiek, ktorá je  organizovaná Ligou za duševné zdravie v súvislosti so Svetovým dňom duševného zdravia ( 10.10.)  S cieľom zbierky boli žiačky školy oboznámené prostredníctvom školského rozhlasu. Podrobnejšie informácie  o zbierke mohli získať aj z nástenky pripravenej k tejto udalosti. Ako dobrovoľníčky veľmi ochotne pracovali dievčatá zo IV. B triedy .V priestoroch školy  dňa 02.10.2019 oslovovali svojich spolužiakov a zamestnancov

Viac>>


S plastovými vrchnáčikmi pre dobrú vec pokračujeme!

   V zbere štuplíkov stále pokračujeme! No tento rok sme sa na základe určitých udalostí rozhodli darovať  štuplíky Maximovi Tomečkovi z Námestova.  Maxim je 10-ročný  usmievavý, múdry a šikovný chlapec. Bohužiaľ, osud sa s ním zahral  už v 27. týždni tehotenstva, kedy sa predčasne narodil a diagnostikovali mu detskú mozgovú obrnu. Sám nechodí, nerozpráva, ale vníma skoro všetko, čo mu chce človek povedať. Neskôr mu zistili aj Dandy Walker syndróm. Je toho naozaj veľa na jedného chlapca, na jednu 

Viac>>


Výlet za odmenu - 20. 9. 2019

   Žiacka školská rada spolu s finančnou podporou rodičov, ústretovosťou vedenia školy a dôsledným výberom študentov triednymi profesormi pravidelne každý rok organizuje podujatie „Výlet za odmenu“, ktorým chce oceniť najlepších, najusilovnejších a najaktívnejších študentov za ich prospech, dochádzku či inú prácu v triednom kolektíve alebo škole.

   Každý výlet za odmenu má mať náučný či zážitkový charakter, a tak to bolo aj tento rok. 

Viac>>


Biela pastelka - 20.9.2019

      Dňa 20. 9. 2019 sa uskutočnila verejná zbierka Biela pastelka, ktorú organizovala Únia nevidiacich a  slabozrakých Slovenska. Úlohou verejnej zbierky je finančne pomôcť nevidiacim vrátiť sa do života ( výcvik vodiacich psov, naučiť nevidiacich žiť bez zraku ), peniaze zo zbierky sa neposkytujú na pomôcky pre nevidiacich.

Viac>>

 

 

 


Azhár ide ďalej - 14. 9. 2019

   Pred takmer 10 rokmi , vtedy ešte pri PaSA vznikol krúžok orientálneho tanca. Za ten čas v ňom pôsobilo mnoho dievčat, ktoré tento tanec zaujal, páčil sa im, rady sa mu venovali. No vždy to bol ,,len“ krúžok.  No pred dvoma  troma rokmi sme si zvolili vlastný názov – Azhár – čo v preklade znamená ruže. Azhár svojím tancom spríjemňuje takmer všetky školské a internátne podujatia (vianočné večierky, rodičovské združenia, internátne super star...) ale aj akcie organizované mestom Turčianske Teplice, ako napríklad plesy, Deň matiek, MDŽ či Dni mesta Turčianske Teplice. Časom a množstvom pretancovaných hodín (či už na tréningoch alebo vystúpeniach) sa z krúžku stala plnohodnotná tanečná skupina Azhár. 

Viac>>


Zbierka školských pomôcok - 9. 9. 2019

   Slovenská katolícka charita (SKCH) vznikla v roku 1927. Jej cieľom je  zabezpečiť organizačnú stránku sociálno-charitatívnej pomoci cirkvi chudobným. V súčasnosti funguje SKCH po celom Slovensku, ba aj v zahraničí. Tento rok organizovala „Zbierku školských pomôcok“ už po desiatykrát a za ten čas sa jej podarilo vyzbierať neuveriteľných 70 000 pomôcok pre sociálne odkázané rodiny. Táto zbierka sa koná každoročne v čase od 1.júna do 15. septembra a jej cieľovou skupinou sú deti z rodín, do ktorých SKCH  

Viac>>

 


 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice